Para sa mga gusto maging Web Designer

Ang mga websites na ito ay nakikita o napupuntahan dahil sa mga websites, portals, o blog. Hindi ito magiging posible kung wala ang abilidad ng isang ‘Web Designer’ na katulong ng mga programmers sa paggawa at pag design ng mga web sites.

Read More