Payo sa Paghahanap ng Trabaho at Personal ‘Branding’ | Buhay at Hanapbuhay Episode 16

Hindi dapat hayaan na tadhana na lamang ang bahala sa ating magiging trabaho. Kailangan ikaw mismo ang mag desisyon at gumawa ng paraan para makuha ang gusto mong trabaho.

Read More