Tulong sa paghahanap ng trabaho para sa mga hindi nakapagtapos ng kurso | Buhay at Hanapbuhay Episode 15

Hindi dapat hadlang ang hindi pagkakaroon ng natapos na Kurso upang makakuha ng disenteng trabaho. Maraming paraan upang magkatrabaho ang isang tao pero kailangan ay may ginagawa ka din upang dagdagan ang iyong skills.

Read More