Payo para sa mga Merchandisers

Kung tawagin sila ng iba ay minsan sales ladies o sales men. Maari din product specialist, brand...

Read More