Mga Katangiang Hinahanap ng mga Kompanya sa isang Aplikante sa Trabaho

Hindi lamang work experience at educational background ang tinitingnan ng mga employers. Sa katunayan ay wala sa iyong Resume ang mahahalagang bagay na hinahanap nila. Ang mga empleyadong may taglay ng mga abilidad at…

Read More