Paano mag ‘focus’ para makahanap ng trabaho | Buhay at Hanapbuhay Episode 23

Kaya mo ba maging mahusay sa trabaho? Kahit sino naman kaya gawin ito basta mayroon ka ng epektibong ‘habit’ sa paghahanapbuhay.

Read More