Mga katangiang hinahanap sa isang Driver

Isang katangian o skill ang pagmamaneho na madalas kinakailangan ng mga employers. Kadalasan company drivers, truck drivers o deliver drivers ang hinahanap.

Read More