Paano Asikasuhin ang Galit na Customer

Sa ating pagtatrabaho, di maiiwasan na may pagkakataon na kailangan tantiyahin kung paano mapapasaya ang isang customer kahit pa mahirap itong gawin. Lalo na kung sila ay nagagalit na.

Read More