Tandaan ang ‘B’ at ‘M’ ng iyong trabaho

Ang Bisyon at Misyon ang bumubuhay sa isang kompanya. Kadalasan, makikita mo itong nakapaskil sa...

Read More