Minsan, sa dami ng mga pagbabago ng mundo ay parang gusto muna natin itigil ang ating ginagawa. Naisulat din ng bandang Eraserheads sa kantang ‘Spolarium’, ang mga katagang:

At ngayon
Di pa rin alam
Kung ba’t tayo nandito
Puwede bang itigil muna
Ang pag-ikot ng mundo

Tulad ng nararanasan ng sumulat ng kantang ito, ang pag-ikot ng mundo o patuloy na pagbabago nito ay hindi natin mapipigilan. Nabigla tayo ng inatasan tayong lahat na manatili sa bahay, sinabihan na mag ingat, huwag lalabas, magtrabaho sa bahay at ingatan ang mga sarili. May mga taong naguluhan, nahirapan, nalungkot, nagalit dahil sa hindi makakilos, makagawa ng mga dapat na gawin at mayroon din namang mga taong natutong sumunod at makibagay sa nagbabagong pamamaraan ng pamumuhay. Ang magagawa natin ay sumabay at maging mas angkop upang makapagpatuloy ng ating kanya kanyang gawin.

Sa panahon ng pagbabago may mga dapat tayong gawin para makasabay sa pagbabago o kaya ay maiangat pa ang sarili at ang ating mga kasama sa gitna ng kaguluhan, pag aalala, takot at ibang pang alinlangan.

Mga Bagay na Pwede mong Gawin upang Maipagpatuloy ang ‘Normal’ na Pamumuhay:

  1. Makiramdam sa paligid, talagasan ang pandama, makinig, magmatyag at alamin ang lahat ng mga dapat na alamin para maka sabay, mabuhay sa kabilang ng mga hindi kanais nais na pangyayari. Sinasabi sa atin palagi na mag aral ng mabuti noong tayo ay mga bata pa, pero ano nga ba dapat ang pinag aaralan natin? Nakita natin nitong nakalipas na mahalaga ang may alam sa teknolohiya dahil karamihan ay napilitang mag trabaho sa bahay. Ang mga hindi masyadong maaalam sa paggamit nito ay nahirap pero dahil gusto din na matuto ng karamihan ay nakasabay sila.
  2. Alagaan ang kinikitang pera. Maraming nagsasabing propesyunal na marunong sa paghawak ng pera na kailangan na mayroon tayong naka impok na salapi sa bangko o kaya naman ay may ari-arian tayong maaaring ipagbili o magamit sa panahon ng alinlangan. Ang katotohanan ay bihira ang may naiipon na pera lalo na sa ating mga karaniwang Filipino, ngunit ito na marahil ang pinakamagandang pagkakataon para mapag isipan at gawin ito ng maayos. Ang matuto ng paghawak, pag impok at pagpapalago ng ating pera na nanggagaling sa ating mga sahod. Makatutulong ang mga programa ng gobyerno na inilunsad ng DepEd at Peso Sense upang maiangat ang kaalaman ng bawat isa sa pananalapi upang hindi lamang tayo laging umasa sa ating mga sweldo sa panahon ng pangangailangan.
  3. Tanggapin ang posibilidad na maaari tayong magsimula sa umpisa. Ito ang mga pagkakataon na kung saan ay wala tayong alam sa mga bagay at kailangan nating muling magsimula sa umpisa. Maari tayong mangapa o humingi ng tulong sa iba higit na mas nakakaalam upang maipagpatuloy natin ang normal na pamumuhay. Sabi nga ng mga pantas ay huwag tayong magugulat sa mga bagay na kakaiba dahil maaring may mangyaring hindi inaasahan sa ating mga trabaho.
  4. Lawakan ang kaalaman sa iba’t ibang bagay. Salunggat ito sa sinasabing kailangang magpakadalubhasa sa isang larangan. Pero kung ang pinaguusapan ay ang mga paraan para makasabay sa biglaang pagbabago ay mahalaga ang pagiging bukas ang isip sa iba’t ibang uri ng kaalaman at kasanayan. Huwag nating isara ang posibilad na maari nating gawin ang isang bagay o gawin na bago at wala tayong ideya kung paano ginagawa. Isang bukas na isip ang kinakailangan at lahat ng kinakailangan upang matuto at maisagaw ng maayos ang isang trabaho o bagay ay madaling makakamit.

Kung nangyari ang pagbabago noong nakalipas na panahon ay hindi imposibleng mangyari ulit ito. Kung isa tayo sa nagulat at hindi natin alam ang gagawin, marahil ay mabuting maging handa na tayo sakali na may katulad at muling mangyari sa buong mundo ngayong 2022.

Tulad ng mga taong sinasabing handa sakaling umuluan dahil palagi silang may dalang kapote o payong o anumang panangga sa ulan o ambon ay kailangan siguro na ganun din ang ating gawin. Bagaman walang makapagsasabi ng hinaharap ay mas lamang pa rin ang nakapaghanda, ang may ipon na pera, ang may may alam at ang bukas ang isip sa kahit ano pang mangyayari kinabukasan.

Photo Credit: Getty Images