Kung isa kang Salesperson, dumarating ang panahon na nahihirapan ka makabenta o di naman kaya’y nahihirapan ka abutin ang inaasam na dami ng benta. May kanya kanya tayong mga dahilan kung bakit tayo patuloy na naghahanapbuhay. Subali’t mayroon din tayong karaniwan na iisang dahilan- ang pang tustos sa ating mga pangangailangan. Sinasabi natin sa ating mga sarili na “kailangan ko ang trabahong ito para may panggastos, pang bayad sa upa sa bahay, pambili ng pagkain sa araw-araw, pang matrikula ng aking anak at iba pang dahilan na maituturing na katanggap tanggap.

Ang isang ahente o sales representative ay may katulad din na dahilan kaya siya naghahanap buhay. Pero karamihan sa kanila ay mahigit pang dahilan para sila ay makabenta. Mahirap ang kanilang ginagawa sapagka’t kinakailangan nila mangumbinse upang maibenta ang kanilang produkto.

Ano ba ang Pangunahing Dahilan kaya mo gusto Magbenta

Sa kabilang banda ang isang sales person ay kulang o kapos ang dahilan kaya siya hindi nakakabenta. Maaari, o kaya naman ay hindi lang niya natutunan ang mga paraan ng wastong pagbebenta ng produkto. Ngunit kung ito ang dahilan ay masasabi na hindi siya nakinig o nagsanay sa paraan na itinuro ng mga tagapagsanay ng training department. Kadalasan inaabot ng ilang araw, ilang linggo o ilang buwan ang pagsasanay na ito kaya malamang ay alam na ng ahente ang produkto na kanyang ibebenta at dahil sinala siya ng HR department ay malaki ang posibilidad na marunong siyang magbenta. Kung gayon ay ano ang pumipiligil sa kanya para makapag benta ng produkto.

Napakaraming dahilan para mapigilan ang isang ahente para magbenta ng produkto. Ang isa sa karaniwang dahilan kaya napipigilan siya na lumapit at ialok ang kanyang itinitinda ay ang kanyang sarili. Ang kanyang sariling pananaw ang siyang humahadlang sa kanya para magawa ang mga bagay na dapat niyang gawin.

Bilang isang Salesperon, kinakailangan mong magkaron ng pangunahing dahilan upang maipagpatuloy mo ang trabahong ito.

Ang Pagkakaroon ng wastong ‘Mindset’

Simulan natin sa umaga, sa iyong paggising. Kung iisipin ng ahente na makakabenta siya ng kahit na isa sa araw na ito, lalaki kaagad ang posibilidad na makakapagkumbinse ka ng kahit na isang customer bibili sa iyo. Kaya masasabi na nagsisimula sa pag-iisip ng positibo ng isang tao o ng isang sales rep ang kanyang araw para maging produkto mo siya sa araw na iyon.

Ngunit iyon lang ba ang iyong dapat na gawin, “ang mag isip ng positibo” para makabenta siya sa araw? Baka kailangan din na positibo ang iyong ikinikilos patungkol sa iyong trabaho para makabenta ka.

Karamihan sa mga sales agents ay may positibong pananaw sa kanilang mga buhay pati na rin sa kanilang trabaho bilang ahente. Pero hindi laging positibo ang kanilang ikinikilos sa kanilang trabaho. Bumalik tayo sa simula ng araw, sa umaga. Pagbangon pa lamang ay kadalasan may ginagawa na tayong ritwal- alam man natin ito o hindi. Unang una dito ang pagtitimpla ng kampe o pag-aalmusal, o kaya ay ang pagtingin sa mga dumating na email, o kaya ang pakikipag kwentuhan sa ating mga kasama sa trabaho. Dagdag pa diyan ang pag gamit ng telepono o cellphone sa hindi produktibong paraan, pagche check ng ating social media accounts at iba pang bagay na walang kinalaman sa pagbebenta ng produkto o serbisyo.

Aminin man natin ito o hindi ay may mga bagay tayong ginagawa na walang kinalaman sa pagbebenta. Ang halimbawang iyan ay sa umaga pa lamang, hanggang sa pagdating ng tanghali o tanghalian ay may mga ginagawa tayong mga bagay na maaring humahadlang sa atin upang maisagawa natin ang ating trabaho ng maayos. Maaaring iniisip natin na dahil tanghalian ay nagtatanghalian din ang ating customer kaya huwag muna sila kausapin. Pagkatapos ng tanghalian, mga bandang ala una ay hindi pa agad tayo tatawag sa customer dahil iniisipin naman natin na baka hindi pa siya tapos mananghalian. Kaya ipagpapaliban natin ang pagtawag sa kanyang ng hanggang alas dos ng hapon. Kung ang simula ng iyong trabaho ay alas otso ng umaga ay matatapos ang ating araw ng alas singko ng hapon. Kaya mayroon na lamang tayong 3 oras para kausapin ang mga kliyente.

Sa loob ng tatlong oras na ito ay mayroon pa ring mga maaaring humadlang sa atin para maka usap ang ating mga customers. Kasama dito ang panandaliang pagpapahinga sa hapon o kaya ang paninigarilyo para sa mga empleyadong may ganitong bisyo. Ang tatlong oras na nakalaan sana sa pagkikipag usap sa ating mga parokyano ay mababawasan pa.

Ang Pagbago sa ating Nakasanayan

Maaaring hindi eksaktong ganito ang iyong araw, at maaaring may pagkakataon na nakapaglalaan ka ng higit na panahon upang makipag usap sa mga kliyente ngunit sapat ba ito upang makamit ang higit na benta na hinihingi ng kumpanya? Siguro kung nais natin na tumaas ang ating mga benta ay mas dalasan natin ang pakikipag usap sa ating mga customers tungkol sa ating ibenebenta.

Anuman ang ating dahilan kaya hindi natin nagagawang makabenta ay kailangan na bigyan natin ng pansin, dahil nakasalalay sa atin bilang ahente ang buhay ng kumpanya pati na rin ang ating sariling kabuhayan.

Bagaman hindi lahat ng sales rep o ahente ay may ganitong kinasanayan o kinakasanayan sa trabaho, ay mabuting suriin ang ating mga sarili kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakapagpasok ng sapat na benta sa ating kumpanya. Maaari ito’y dahil sa ating pag iisip o mga nakasanayang gawin sa trabaho.

Sa huli, ang iyong pag asenso bilang Salesperson ay nakasalalay sa iyong kakayahan makagawa ng sapat na sistema upang makapag alok ng serbisyo o produkto sa iyong mga parokyano. Hindi basta basta nagiging isang pambihirang empleyadoa ang kahit sinong tao. Nagagawa ito sa pamamagitan ng mahusay na pagsasagawa ng paulit ulit na pamamaraan at nakasanayang tagumpay na proseso na ginagawa araw-araw.

Photo Credit: Getty Images