Karamihan sa trabaho ay nangangailan ng partikular na kakayahan para sa detalye. Kinakailangan ito sapagkat ang isang malubhang pagkakamali ay makasisira sa isang negosyo at sa reputasyon ng produkto o serbisyo.

Isang halimbawa nito ay kung mali ang pagbaybay sa imbitasyon o mga packaging na inyong ililimbag. Kung hindi agad makikita ang pagkakamali ay magkakaroon ito ng napakalaking epekto sa negosyo, maaaring malugi ng malaki kung hindi agad makikita at mababago ang pagkakamali sakaling mailimbag o matapos ang trabaho.

Maari mo gamitin ang halimbawang sagot na ito:

“Sa imprenta na dati kong pinasukan ay mahalaga ang matapos ang trabaho agad. Lagi kaming nagmamadali pero kailangan din na tama ang lahat ng aming output. Ang rehistro, at ang detalye ng bawat ililimbag ay dapat maayos. Kaya naman ilang ulit ko itong chine-check para maka iwas sa aberya. Pinapacheck ko rin ito sa aking mga kasama at sa mismong nagpapagawa para kung sakaling may babaguhin ay maayos namin bago ito i-run. Pinapipirma ko sila sa sampol output bago ito ipasada sa makina para 100% poryento na tama ang ilalabas sa makina”.

Isa pang halimbawa ay kung isa kang kahera sa isang fastfood, ang papiso-pisong maling pagsusukli kapag naipon ay malaki ang magiging epekto sa panghuling pagbibilang ng benta sa maghapon. Kaya kailangan ng matinding atensiyon lalo na pagdating sa pera.

Ito ang isang halimbawang sagot na may kinalaman sa pagbibilang ng pera:

“Alam kong mahalaga ang maging masinop sa pera, lalo na sa pagsusukli. Bagaman madalas ay nagmamadali ang mga mamimili ay tinitiyak ko na tama ang kanilang sukli kaya maingat kong binibilang ang pera bago ko ito iabot sa customer. Mahalaga ang bawat sentimo at bawat piso na isinusukli ko sa kanila, pati na rin sa negosyo kaya naman tinitiyak ko na lagi akong nakatuon sa aking ginagawa. Hindi maiiwasan ang ma-short sa kaha pero isang pagkakataon lamang akong nagkulang ng limang piso sa aking trabaho bilang kahera, at ito ang pagkakataon na nahulog ang barya at malamang sumiksik sa siwang ng kabinet kaya nagkulang ang aking bilang sa katapusan ng araw”.

Ang mga manager o mga top executives na mataas na ang antas sa pamamahala ng kumpanya ay hindi masyadong inaasahan na magkaroon ng masinsing pagtingin sa mga detalye. Mas inaasahan silang tumingin sa mas malaking nagaganap sa negosyo, ang kabuuan ang kanilang madalas na tinitingnan. Kaya naman umaasa sila sa mga taong inaatasan nila para tingnan ang mga maliliit na aspeto ng negosyo. Madalas ay binabanggit nila ito sa kanilang mga pagpupulong at tinatanong ang mga manggagawa na nakatutok sa produkto o serbisyo. Sila ang inaasahan ng mga tagapamahala upang busisiin ang bawat maliit na detalye.

Nakatulong ba ang artikulong ito? Maari mo ito ibahagi sa iyong mga kaibigan at mga kamag-anak upang makatulong din sa kanila. I-click mo lamang ang mga social media icons sa ibaba.

Photo Credit: Getty Images