Madalas, nagagalit tayo kapag may nakasakit sa ating damdamin o kaya naman ay may pagkakataon o pangyayari na ayaw na nating maulit ito. Itinatanong ito sa mga aplikante upang makita kung paano mo pinanghahawakan ang iyong emosyon at kung paano mo na reresolbahan ang mahirap na mga sitwasyon. Maaaring nagdulot ito ng lungkot, kawalan, pagkawala ng isang bagay o tao, pag aalala o kawalan ng suporta sa trabaho, at kung ano pang ibang mga bagay na nakakaapekto sa ating pagkatao o trabaho.

May pagkakataon na marahil ay nagalit ka sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Ano ang iyong ginagawa o naging reaksyon sa pangyayari, sitwasyon o bagay na iyong ikinagalit? Maaari mong balikan ang iyong mga ginagawang hakbang sa iyong isip, maaaring ito ay nakabuti o nakasama sa iyo o sa trabaho.

Maaari mong ilahad ang iyong mga ginawa o ang iyong naging reaksyon sa pangyayari, lalo na kung ito ay isang negatibong sitwasyon na iyong nahanapan ng positibong solusyon.

Ito ang isang halimbawa kung paano mo ilalahad ito sa isang Job Interview:

Naiwanang bukas ang water gate valve ng magdamag at umapaw ang tangeke ng tubig, ibinilin ko iyon sa aking mga kasama sa trabaho at pinaalalahan ko pa sila na wag kalimutan na isara ang gripo ng tubig para hindi umapaw at masayang. Pero dahil siguro hindi sila sanay na gawin ang munting trabaho na iyon ay hindi nila nagampanan ang tungkulin nila. Pagdating ko ng umaga sa trabaho para magbukas ng tindahan ay bumulaga sa akin ang tubig, nagalit ako pero naisip ko na baka naman may magandang dahilan kaya hindi nila naisara ang gripo. Gumawa na lamang ako ng report, kinuhan ko ng retrato ang nangyari para sa aming report. Pagdating ng aking mga kasama ay sinabi ko sa kanila ang nangyari pero hindi ko na sila pinagalitan dahil alam nila ang kanilang naging pagkukulang.

Sakaling mayroon kang problema sa pag kontrol ng iyong galit ay may mga maaari kang gawin para sa susunod na pagkakataon na ikaw ay magalit sa trabaho ay magpanghawakan mo ang iyong emosyon.

Narito ang ilang sa iyong maaaring gawin:

  • Huwag dibdibin ang mga mahirap na sitwasyon, isipin na kasama ito sa pagsubok. Maging kalmado at huwag isipin ang personal na kapakanan at damdamin.
  • Huwag dalhin ang problema sa bahay sa trabaho, kung anuman ang iyong pinagdadaanan ay hindi dapat dalhin sa lugar ng trabaho.
  • Huwag magtanim ng galit sa kasama sa trabaho, o sa mga tao na may kaugnayan dito.
  • Isipin na hanapbuhay ang iyong pinasok at kailangan na harapin at malampasan lahat ng iyong kinakaharap na suliranin.

Iba-iba ang dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao o ang isang manggagawa. Ngunit bago ka magalit o habang nararamdaman mo ang galit ay mabuting tanungin mo ang iyong sarili kung ito ba ay makabubuti sa iyo o sa iyong ginagampanang trabaho. Gawin ang nararapat sa ikabubuti ng iyong paggawa. Sa ganitong paraan, kung dumating muli ang pagkakataon na tanungin ka kung ano ang iyong ginagawa kapag nagagalit ka, ay maayos mo itong masagot base sa iyong tunay na karanasan.

Photo Credit: Getty Images