Mahalaga ang pagiging malikhain lalo na sa mga trabahong may kinalaman sa paggawa ng mga bagong bagay at patuloy na paghahanap ng mga bagong paraan para sa trabaho. Hinahanap ito madalas sa mga manggagawa na katulad ng manunulat, marketing officers, graphic designer, video editors, events organizer, software designer at mga arkitekto. Marami pang ibang trabaho na nangangailangan ng bagong pananaw at mga paraan upang mas maging epektibo sa pagsasagawa nito.

Bagaman kailangan ang maging malikhain sa mga nabanggit na trabaho, hindi limitado dito ang pagiging ‘creative’. Kailangan din ito sa pag tuklas at paglutas ng mga problema sa trabaho lalo na ang mga may katungkulan. Halimbawa, kung isa kang empleyado na may responsibilidad mabigyan ng nararapat na solusyon ang mababang benta ng negosyo ng mga empleyado. Mahalaga na may may bagong ideya na magagamit para sa pagpapa angat ng benta at interes sa produkto o serbisyo. Malaking bagay ang pagkakaroon ng bagong pananaw para akitin din ang mga customers.

Ating siyasatin ang mga pagkakataon na kung saan ay may mga katanungan sa isang Job Interview na kung saan ay magagamit mo ang pagiging malikhain upang ipamalas ang iyong galing sa pag tatrabaho. Ito ang halimbawang sagot na kung saan nagamit mo ang pagiging malikhain sa trabaho:

“Naisip ko po na gumawa ng mga flyers para ipamigay sa mga tao na dumadaan sa aming tindahan, at sa mga kalapit na mga establisamento at mga kabahayan. Pumayag ang aking amo sa aking idea kaya naman gumawa ako ng simpleng flyer design kung saan nakalagay ang aming mga produkto at ang mga karampatang discount, at tumulong din ako para ipamudmod ang mga ito sa mga taong nagdadaan at nagdikit din kami sa pinto at gate ng mga posibleng customers.”

Maari mo din isalaysay ang iyong ginawa para mapabuti ang kalagayan ng iyong pinapasukan sa pamamagitan ng iyong pagiging malikhain.

“Nagbigay ako ng suhestiyon upang makabuo kami ng konsepto para mahikayat ang mga customers na bumili ng aming produkto. Ginamit namin ang testimonya nila, lalo na ang mga parokyano na natutuwa sa aming produkto, kung paano nito pinadali ang kanilang buhay at kung paano nila ito ginagamit sa araw-araw. At dahil dito ay mas dumami ang mga taong naging interesado sa aming mga paninda. Kaya hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga ginagamit na paraan para makahikayat ng mga bagong kliyente”.

Ang Pagkuha ng Opinyon ng ibang Malikhaing Tao

May mga taong hindi likas na malikhain ngunit nasasagot pa rin nila ng maayos ang tanong na ito. Sinasabi nilang hindi sila lubos na malikhain ngunit nagtatanong sila sa mga ibang tao upang masolusyunan ang kanilang problema sa trabaho. Ang pakikipag ugnayan, pagtanggap ng suhestiyon o ideya ng iba ay ginagamit nila upang mabigyan ng lunas ang mga isyu sa trabaho. Madalas ay ito ang ginagawa ng mga pinuno, kahit hindi man likas na malikhain, ay pinag uugnay nila ang mga kakayahan at ideya ng kanilang mga kasamahan sa trabaho para makalikha ng bagong paraan at lunas sa kanilang nanamlay na negosyo.

Anuman ang iyong katungkulan sa trabaho ay masasagot mo ng maayos ang katanungan na ito. Alalahanin mo ang iyong mga nakalipas na ginawa para magbigay ng bagong pananaw o bagong solusyon ang mga kinakaharap ninyong suliranin sa trabaho.

Photo Credit: Getty Images