Iba-iba ang ating bawat pangangailangan at iba-iba rin ang ating mga gusto sa buhay. Pero sa panahon kung kailangan ibinibigay ang mandatory 13th pay sa mga regular na empleyado, ay mapapaisip ka kung ano nga ba talaga ang dapat nating gawin sa dagdag na pasahod na ito.

Narito ang ilang sa mga naisip naming paraan kung saan magandang ilagak o gastusin ang bahagi ng iyong 13th month pay.

1. Sa Pag-aaral ng mga Anak o mga Kapatid

Hindi biro ang magpaaral ng mga anak o mga kapatid. Kaya magandang ideya ang pagtabi ng bahagi ng ating matatanggap sa pag-aaral ng ating mga anak. Maaaring maliit lamang ang ating maitatabi pero kung maiipon ang pera ay makatutulong ito sa matrikula na mga anak, lalo na kung pinahahanadaan ninyo ang kanilang pagpasok sa kolehiyo.

2. Negosyo

Bagaman hindi lahat ng tao ay may hilig sa pag nenegosyo ay mabuti rin ang maglaan ng bahagi ng ating kita para sa isang maliit na negosyo. Hindi kailangang maging malaki ang puhunan upang makapagsimula ng maliit na hanapbuhay. Isang halimbawa ay ang pagtitinda ng fishball, kikiam at squidball na hindi nangangailanan ng maliking halaga para masimulan, karamihan sa mga kagamitan ay mayroon na sa ating kusina.

3. Pambayad ng Utang

May pagkakataon na hindi maiiwasan ang manghiram ng pera, at ito na marahil ang pinakamagandang pagkakataon para mabawasan kahit na kaunti ang ating mga utang sa mga tao o institusyon na nagtiwala sa atin at nagpahiram ng pera para sa ating mga pangangailangan.

4. Damit at Pagkain

Walang masamang mamili ng regalo para sa ating mga mahal sa buhay lalo at minsan isang taon lang naman natin ito ginagawa, ngunit mas higit na mahalaga ang mga bagay na tulad ng pagkain at damit imbes na mga laruan o mga bagay na isang beses lamang magagamit ng iyong pagbibigyan.

5. Regalo sa sarili o sa mga Mahal sa Buhay

Dahil hindi naiiwasan ang bumili ng regalo ay mabuti isipin kung ang regalong ibibigay sa sarili ay makututulong sa iyo o sa iyong pagbibigyan. Ito ba ay makatutulong sa taong iyong pagbibigyan? Isang magandang ideya bilang regalo ay libro na tungkol sa paghahanapbuhay o pagpapabuti sa sarili.

6. Dagdag na Kaalaman Para sa Iyo

Isang napakahalagang regalo sa iyong sarili pati na rin sa ating mga mahal sa buhay ay ang dagdag na impormasyon o kaalaman na makatutulong para mapabuti ang ating buhay, at pag iisip. Maaring nating gamitin ang pera para mag enroll sa isang maikling kurso na may kinalaman sa trabaho, kaya sa pagnenegosyo o sa maayos na paghawak ng pera.

7. Itago sa Bangko

Madaling sabihin na ilagak sa bangko ang ilang bahagi na ating matatanggap na pera. Pero hindi naman talaga natutupad ang ganitong plano. Isang magandang pagkakataon ito para pagisipan ang pag iimpok ng maliit na bahagi ng ating pera sa banko. Ikaw na ang bahala kung gaano kaliit o kalaki ang iyong nais na itabi, ang mahalaga ay makapag simula tayo na mag impok.

Ang mga payo na ito ay hindi para sa lahat, at hindi rin ito dapat na maging pamantayan sa iyong paggastos sa iyong pera. Ito ay mga simpleng mungkahi lamang. Sa huli, ikaw pa rin ang masusunod kung saan mo nais ilaan ang iyong matatanggap na pera.

Photo Credit: Getty Images