Alam natin na madalas magkaroon ng pagbabago sa trabaho, maging sa ating pang araw araw na buhay. Isang halimbawa nito ay noong biglang napilitan tayong tumigil sa pagpasok sa trabaho dahil sa banta ng pandemya. Marami ang nabigyan ng bagong mga obligasyon o nabawasan ang kapasidad sa pagtatrabaho. Mabuting pagkakataon ito upang ipamalas ang iyong mga ginawa sa gitna ng biglaang pagbabago. Hindi lamang ito ang kaganapan ng pagbabago, maraming maliliit na bagay o pangyayari sa trabaho ang maari mong harapin na hindi inaasahan.

Unang Halimbawa

Kung ikaw ay humarap sa pagbabago tulad ng paggamit ng Teknolohiya

“Nang biglang napilitan tayong manatili sa bahay ay lubhang napakahirap para sa trabahanteng hindi nag oopisina tulad ko. Kinakailangan matutunan gumamit ng teknolohiya na hindi madalas na ginagamit tulad ng ‘Zoom’. Kabilang ako sa mga taong nag-aral kung paano gumamit nito kasama na rin ang mag-report gamit ang “zoom” o magpadala ng email bawat araw para maibigay ang report sa aming boss.”

“Kinakailangan kasi ito para sa imbentaryo ng mga paninda kaya natuto akong gamitin ang mga hindi ko nakasanayang teknolohiya. Sa umpisa ay nangangapa ako, pero makalipas ang ilang araw ay nakasanayan ko ng gamitin ito at naging madali na para sa akin ang pag gamit nito.”

Tulad ng sagot na halimbawa ay maging tapat sa iyong sagot, hindi mo kailangang ikubli na ikaw ay nahirapan o maaaring hindi mo alam ang gagawin sa gitna ng pagbabago. Ipakita mo lamang na handa ka na gampanan ang iyong tungkulin kahit pa hindi ito ang iyong nakasanayan.

Maging Positibo sa Pagbabago

Marahil ito ang dahilan kung bakit may mga iilan na nahihirapan makapasa sa interview dahil sa sagot na ito. Ang katangian na hinahanap ng mga nagtatanong sa panayam ay ang aplikanetng may positibong disposisyon kahit may mga pagbabago na hinaharap. Ang mga taong may maayos na pananaw sa mga pagbabagong nangyayari sa trabaho ay sadyang kailangan upang umusad ang paggawa.

Ikalawang Halimbawa

“Alam ko na hindi madali ang gampanan ang mga bagong trabaho na hindi ko naman ginagawa dati, pero may training naman kami bago ang aktwal na trabaho kaya sinabi ko sa sarili ko na kung kaya ng mga kasama ko sa trabaho ay kaya ko din. Hindi ako nahiyang magtanong kung hindi ko naiintindihan ang itinuturo sa amin at malaki ang naitulong nito, dahil noong oras na para gawin namin ang bagong trabaho ay hindi na ako masyodong nahirapan ang takot ko ay nawala dahil nasagot ang mga katanungan ko noong nagsasanay pa lang kami.”

Ipahayag mo na handa kang matuto ng mga bagong kaalaman kahit pa nakasanayan mo na ang dating paraan. At ngayon pa lamang ay alamin mo na ang mga bagong ginagawa sa inyong larangan upang mapag aralan mo ito bago ka sumalang sa panayam. Sa ganitong paraan ay magiging handa ka sa tanong na “Paano mo hinaharap ang pagbabago?.”

Buksan mo rin ang iyong isip sa lahat ng posibilidad at mga bagong pamamaraan. Makatutulong ng malaki ang pagiging madaling makasagap ng bagong impormasyon na iyong magagamit sa iyong paghahanapbuhay.

Kung nakatulong sa iyo ang artikulong ito, ay maari mo rin ito ibahagi sa iba sa pamamagitan ng pag-share ng artikulong ito gamit ang mga social media icons sa ibaba.

Photo Credit: Getty Images