Madali mo malalaman kung may problema ka sa pagsunod sa awtoridad kung ang sagot mo dito ay ‘Oo’. Isa ito sa mga maaring maitanong itanong sa iyo sa isang job interview. At hindi lamang sa ganitong direktang taong ito. Kadalasan ay itinatanong ito ng pahapyaw at hindi direkta upang lalong mahalungkat ang iyong saloobin.

Isang katulad na tanong ito ng “may naging problema ka na ba sa iyong boss? O kaya paano mo “sinusunod ang isang amo na masama ang ugali?”

Ang respeto sa kasamahan sa trabaho ang hinahanap na sagot sa tanong na ito kaya mabuting alalahanin mo ang mga pagkakataon na kailangan mong sumunod sa awtoridad o sa iyong boss.

Madali lamang sagutin ang tanong na ito lalo na para sa mga taong likas na masunurin. Hindi nagiging balakid sa kanilang pagtatrabaho ang pagsunod sa mga nakatataas sa kanila.

Kung wala kang problema sa pagsunod maging sa isang mahirap pakisamahang amo ay magiging madali sa iyo na sagutin ang katanungang ito.

Ito ang mga halimbawang maayos na mga sagot:

“Palasigaw ang amo ko dati, palaging mainit ang ulo niya pero alam ko na kaya siya ganun ay talagang mahirap ang sitwasyon nila dahil sa problema nila sa kanilang mga negosyo. Kaya siguro sa amin nila siguro naibubuhos ang kanilang galit. Pero dahil trabaho ang pinasok ko, ay kahit ano pa ang marinig kong masakit na salita ay pumapasok ito sa aking tenga at lalabas sa kabila. Dahil higit na mas kailangan ko ang trabaho para sa ‘king pamilya. Trabaho lang ika nga.”

Ang Pagsunod sa Kaparehong Antas

Minsan madaling sundin ang mga nakakataas sa atin sa trabaho dahil sila ang may awtoridad sa atin. Pero kung pare-pareho lamang ng responsibilidad ang mga empleyado at may isang itinalagang lider, hindi maiiwasan na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga magkakasama sa trabaho. Lalo na kung pareho lamang ang kanilang katungkulan at ang isa sa kanila ay naatasan para maging pinuno sa isang partikular na araw.

Kaya naman kung ikaw ay haharap sa similar na tanong sa iyong interview, ito ang nararapat na halimbawang sagot:

“Walang problema sa akin kung uutusan ako ng aking mga kasama sa trabaho kahit pa pareho lamang kaming rank and file. Alam ko na mas kailangan na matapos ang trabaho at bigyan ng magandang serbisyo ang aming mga customers kaysa ang patunayan na mas magaling ako sa kanila. Isa pa wala sa akin yon, dahil alam ko ang mga kakayahan ko at mga tungkulin.”

Ang Pagsunod sa Katrabahong walang tiyak na kakayahan sa Trabaho

Paano naman kung ikaw ay tinanong kung nagkaron ka ba ng pagkakataon sumunod sa utos ng taong walang tiyak na kakayahan sa ipinapagawa sa iyo?

Minsan mahirap sumunod sa isang tao na alam mong walang kakayahan na gawin ang ipinagagawa sa iyo, pero dito makikita ang iyong pag uugali sa trabaho kahit pa hindi karapat dapat ang taong nag uutos sa iyo. Sa huli ay kinakailangan mo pa rin gawin ito para sa kapakanan ng negosyo at ng mga parokyano nito.

Isa pang katangian na matutuklasan ay ang iyong kababaang loob, mahihirapang sagutin ng isang taong likas na mapag mataas ang tanong na “nagkakaroon ka ba ng problema a iyong boss kapag inuutusan ka?”

Ang pagsagot sa mga katanungan na mga ito ay magiging basehan upang kilatisin ang iyong pakikipag kapwa tao sa iyong mga katrabaho. Hindi mo kailangan mag sinungalin upang magustuhan ka ng isang employer. Nguni’t, mas maigi kung hindi mo na ibahagi ang mga hindi magandang karanasan lalo na kung mayroon itong mga hindi kanais nais na resulta. Lahat ng iyong mga inilalahad sa isang interview ay maaring masuri at magamit upang mabuo ang desisyon upang makuha ka sa bagong trabaho.

Photo Credit: Getty Images