Ang tanging dahilan kaya ito itinatanong ay nais malaman ng interviewer kung responsable ka. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan na gawin ang mga bagay na mahirap gawin sa trabaho. Dito rin malalaman kung kaya mong gampanan ang mga trabaho na kailangang gawin kahit pa walang nagbabantay o nakatingin sa iyong bawat galaw.

Kapag tinanggap ang isang aplikante ay may kasunduan ito na nilagdaan. Kalakip nito ang isang pangako na pagbubutihin mo ang iyong trabaho kahit pa hindi ito tahasang nakasaad sa kontrata. Isa itong kasunduan na gagawin mo ang iyong mga tungkulin kahit pa walang mga matang nakatuon sa iyo.

Maaari kang magbigay ng mga halimbawa kung saan napatunayan mo na maaasahan ka sa trabaho.

Ito ang ilang halimbawa:

  1. Ginagampanan ko ang pang araw-araw ko gawain. “Sa dati kong trabaho ay ako lamang ang tumatao sa tindahan dahil ang aming supervisor ay bumibisita sa iba pang maliliit na tindahan para tingnan at suriin kung nagagawa ng tama ang lahat ng trabaha. Madalang ang pagbisita sa akin dahil bago pa lamang maubos ang mga ingredients na kailangan sa tindahan ay sinsabi ko na agad sa aking bisor. Kaya masasabi kong maaasahan ako na gawin ang aking trabaho kahit pa ako lamang mag isa sa tindahan.”
  2. Tinatapos ko ang trabahong nasimulan ko na. “Sa trabaho namin sa printing, madalas inaabot kami ng magdamag sa silkscreen, pag deadline na kahit pa masakit na ang katawan ko kailangan pa rin na ituloy kaya kapag may rush order ako ang palaging tinatawag ng boss ko kasi alam niya na tatapusin ko ang trabaho, kape at sigarilyo lang ang katapat.”
  3. Tinutupad ko ang tungkulin. “May pagkakataon na kailangan na pumasok sa trabaho dahil walang ibang gagawa ng mga trabahong nakatambak, at wala ring magbubukas ng tindahan. Ako ang palaging tinatawagan ng aking boss, hindi dahil sa ako ang pinakamgaling pero dahil sa alam ng boss ko na kahit anong oras o araw ay darating ako sa tindahan kahit pa may bagyo.”

Ito ang isa pang halimbawa ng pagtupad ng tungkulin~

“Sa hirap ng pagbubuhat ng mga galon ng tubig minsan nagkakasakit ako kaya napipilitan akong mag absent pero minsan ay nasubukan ko nang pumasok kahit pa may sakit ako, nahirapan ako, mabagal ang kilos pero natapos ko ang aking trabaho, dahil alam ko na walang ibang maasahan para maghatid ng tubig sa mga customers.”

Alalahanin na ang mga halimbawang ito ay pang karaniwang ehemplo lamang. Kung may iba ka pang positibong gawain na maaring mong magamit upang mapatunayan mo na ikaw ay maasahan, ay maari mo itong gamitin upang maingat ang iyong sarili para sa iyong aplikasyon sa trabaho.

Photo Credit: Getty Images