May mga taong likas na magaling sa isa,dalawa, o higit pang maraming mga bagay pagdating sa trabaho. Para sa kanila, madali lamang sagutin ang tanong na ito. Tulad ka rin ba nila na hindi nahihirapan sa pagsagot sa tanong na ito?

Kung hindi, nagsaliksik na kami ng mga tamang paraan sa pagsagot upang makatulong sa iyo.

Kapag tinanong ka kung saan ka magaling, ang tanging ninanais ng Rekruiter ay ang ilahad mo ang mga katangian kung saan ka tiyak sa iyong kakayahan. At sa pamamagitan ng pagbigay ng mga konkretong gawain o proyekto, madali mo mapapatunayan ang iyong mga sinabi.

Ito ang ilang madalas na sagot ng mga aplikante (na maari mong gamitin lalo na’t kung ganito ka rin):

  1. Masipag
  2. Mapagkakatiwalaan
  3. Disiplinado
  4. Magalang
  5. Determinado
  6. May dedikasyon sa trabaho

Hindi nagtatapos ang pagsagot sa pagbibigay ng mga katangian

Halimbawa, kung sasabihin mong masipag ka ay kailangan mong magbigay ng halimbawa kung saan naipakita mo ang iyong kasipagan.

Madali lamang na sabihin na masipag ka ngunit kung hindi mo ito kayang mapatunayan ay magiging negatibo ito para sa’yo. Kaya mabuti kung alalahanin mo ang isang pangyayari kung sa bawat katangian na balak mong sabihin na ikaw ay magaling.

Maari mong sabihin na-

“Tinitiyak ko po na tinatapos ko ang paghahatid ng lahat ng mga naka-assign sa akin na trabaho kahit pa umuulan. Dahil alam ko na kailangan iyong matanggap ng aming customers sa lalong madaling panahon.”

Sa halimbawang ito ay napamalas mo ang iyong kasipagan, dedikasyon at malasakit sa iyong trabaho. Bagaman hindi mo nabanggit ang “dedikasyon, at malasakit sa iyong sagot, naipahayag mo naman ito ng malinaw dahil sa iyong salaysay sa interviewer.”

Upang lubos mong mapaghandaan ang iyong interview, ugaliin mo na maglaan ng isa o kalahating araw upang mapag isipan at maalala ang mga bagay na iyong ginawa sa dati mong mga trabaho. Makakatulong ito upang maging angkop ang iyong ibibigay na halimbawa.

Isulat mo ito o di naman kaya’y tandaan mo lamang upang mas luminaw sa iyong isip at madali mong masabi ito sa magtatanong sa iyo.

Photo Credit: Getty Images