May mga senyales na hindi ka na masaya sa iyong ginagawa sa trabaho. Maaaring napipilitan ka na lamang dahil isa ito sa iyong mga obligasyon o kaya naman ay wala kang ibang malilipatan kaya pinipili mo ng manatili sa iyong pinapasukan. Ngunit misan ang pagbibitiw ang pinakamagandang gawin para sa iyong kapakanan pati na rin sa kapakanan ng organisasyong iyong pinaglilingkuran.

Tingnan mo kung ilan dito ang iyong nararanasan:

 1. Iniisip mo na lumipat ng trabaho, hindi mo ito namamalayan pero ito na ang madalas na naiisip mo kapag mag-isa ka o kaya habang nagta trabaho ka. Kahit sa oras ng break o pahinga ay naiisip mo ang pagbibitiw.
 2. Nagmamadali kang umuwi at minsan ay nakakalimutan mong tapusin ang iyong mga gawain sa trabaho.
 3. Napapabayaan mo ang iyong mga tungkulin, hindi mo nabibigyan ng tamang oras ang mga bagay na dapat ay iyong tinatapos sa araw araw.
 4. Palagi ka ng nagre reklamo, hindi mo man sabihin ng tahasan ay nagrereklamo ka sa iyong isip at hindi mo na ito mapigilan. Naging ugali mo na ang magreklamo sa kahit ano pang iyong makita sa trabaho.
 5. Naiisipin mo na ang pag re-retiro kahit bata ka pa at malayo pa ang panahon na magreretiro ka. Iniisip mo ang mga magioging benepisyo kung sakaling umabot ka sa panahon ng pagreretiro.
 6. Naiinip ka sa trabaho, lagi kang tumitingin sa relo kahit kadarating mo pa lamang sa trabaho. Hindi ka mapakali sa iyong pwesto at hinihiling mo na dumating na ang oras ng uwian.
 7. Napapadalas ang iyong pakikipagtalo sa mga kasama sa trabaho. Hindi mo na mamalayan na nagiging negatibo ang iyong pag iisip at dahil dito ay madalas kang nakikipag diskusyon sa iyong mga kasama sa trabaho tungkol sa maliliit o malalaking bagay.
 8. Hindi mo na binibigyan ng halaga ang iyong mga gawain sa trabaho. Kung dati ay masigasig ka sa pagpasok at paggawa ng iyong tungkulin ay tumatamlay na ang iyong kilos at nahihirapan ka na gawin ang mga bagay sa trabaho.
 9. Nakikita mo ang bawat mali sa trabaho at hindi mo na binibigyan ng puwang ang mga mabuting naidudulot ng ng iyong trabaho sa iyo. Hindi mo na nakikita ang mga positibong bagay na dati ay madali mo ng napapansin.
 10. Pakiramdam mo ay wala ng halaga ang iyong ginagawa, walang ‘impact’ ito sa iba o sa kompanya. Kaya marahil nagkakaroon ka ng pag iisip na hindi walang saysay ang iyong mga ginagawa.
 11. Ayaw mo ng pumasok sa trabaho, kung dati ay maaga palamang ay na sa trabaho ka na. Ngayon ay kung hindi ka absent, late ka sa pagpasok. Minsan ay nagdadahilan ka pa na may sakit kahit ang totoo ay wala.
 12. Kahit malaki ang iyong sahod ay bale wala ito sa iyo. Wala ng halaga ang iyong kinkita kahit pa ito ang pinagmumulan ng iyong ikinabubuhay at panusto sa araw araw.
 13. Pakiramdam mo ay nagiging sagabal o balakid ang iyong trabaho sa iyong personal na buhay, maaaring sa isip mo ay nagiging sagabal ang trabaho mo sa iyong mga dapat na ginagawa sa araw-araw.
 14. Hindi ka na masaya sa iyong ginagawa sa trabaho kahit pa may insentibo o pabuya para sa empleyadong makakagawa ng mabuting proyekto ay hindi mo nagagawa ang iyong mga tungkulin.
 15. Laging mainit ang iyong ulo kapag inuutasan ka ng iyong boss. At pinipilit mo na lamang ang iyong sarili na gawin ang mga trabaho na iyong kailangang tapusin para lamang magampanan mo ang iyong mga tungkulin.

Paghahanap ng Lunas (kung hindi pa huli ang lahat)

Kung nararanasan mo na ang mga bagay na ito ay baka kailangan mo ng bagong pananaw sa iyong kasalukuyang trabaho. Alamin mo kung ano nga ba ang puno’t dulo ng mga ito para manumbalik ang iyong dating sigla sa pag hahanapbuhay. Maaari kang gumawa o sumali sa mga bagong proyekto para mabuhay ang iyong pananamlay sa iyong mga gawain.

Maaari ka din magsaliksik tungkol sa iyong trabaho. Alamin ang mga bagong bagay na iyong maaaring gawin para dito. Kapag nagkaroon ka ng bagong pananaw para sa iyong hanapbuhay ay maaaring bumalik ang iyong sigla sa trabaho.

Sumali sa mga organisasyon o grupo na tungkol sa iyong hanapbuhay at doon ay makakakita ka ng mga bagong bagay o paraan na makapagbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon para sa trabaho. Balikan ang mga dating gawain, makakatulong ang magbalik tanaw o gawin ang mga dating nakasanayan mo baka ito ang susi sa muling pagbabalik ng iyong sigla.

Ngunit kung hindi pa rin sapat ang mga ito upang buhayin ang iyong interes at manumbalik ang iyong dating sigla, ay maaring panahon na talaga upang maghanap ng bagong mapapasukan. Nariyan ang iba’t ibang job portal tulad ng PhilJobNet upang matulungan ka sa iyong paghahanap ng bagong mapapasukan.

Photo Credit: Getty Images