Walang tama o maling sagot sa tanong kung isa ka bang lider o tagasunod. Nguni’t nararapat lamang na mapatunayan mo ang iyong sagot na nararapat ka sa ina-aplyan mo na trabaho.

Kung nagbigyan ka na ng pagkakataon makapag bigay serbisyo bilang isang lider ay madaling ilahad ito sa papel at job interview. Nguni’t kapag sinabi mo na naging isa kang pinuno imbes na isang tagasunod ay kinakailangan na ihanda mo rin ang iyong mga patunay.

Hindi nagtatapos sa sagot na “Isa akong lider” o “mabuti akong tagasunnod”. Kinakailangan na magbigay ka ng mga halimbawa. Ihanda mo dapat ang salaysay kung saan mo naipakita ang iyong pagiging pinuno sa trabaho man,sa paaralan o unibersidad.

Halimbawa ng Pagpapatunay bilang isang Lider

Isang halimbawa ay ang pag kwento ng pagkakataon kung saan nanguna ka sa paggawa sa inyong proyekto. At dahil dito ay sumunod din sa iyong paggawa ang mga kasamahan mo sa trabaho.

Maging tiyak sa iyong isasalaysay sa iyong interview. Gumamit ng halimbawa tulad ng “Nanguna ako sa pagkukumpuni ng mga nasirang sasakyan sa trabaho upang may magamit pa rin sa paghahatid ng produkto sa mga kliyente.”

O di naman kaya ay “Naghanap ako ng mga gamit para maayos ang flat na gulong dahil medyo gipit pa kami sa budget. At dahil doon ay nagkaroon din ng mga ideya ang aming mga tauhan at kasamahan upang makapag hanap ng mga ibang gamit at spare parts para maayos ang aming mga sirang sasakyan.”

Isang halimbawa lamang ito. Siguradong mayroon ka din na sariling mga karanasan na kung saan ay nanguna ka at sinundan din ng iyong mga kasamahan na nakapagdulot ng maganda sa inyong kumpanya.

Paano kung ikaw ay isang Tagasunod

Sakaling wala kang karanasan o katatapos mo pa lamang sa pag-aaral ay maari mo din gawing halimbawa ang iyong mga karanasan sa eskwelahan.

Halimbawa, kung nangunguna ka sa paggawa ng proyekto o pagsasaliksik, ay maari mong ilahad ito. Lalo na kung malaki ang naitutulong nito upang maingat ang kalidad ng inyong mga proyekto.

Ang isang Lider ay mabuting Tagasunod din.

Sakaling hindi ka talagang likas na lider ay masasagot mo pa rin ng maayos ang tanong na ito. Alalahanin na para sa isang tagasunod, sabihin mo na ikaw ay marunong sumunod sa mga inuutos sa iyo.
Maaari mong sabihin ang tulad nito; “Marunong akong sumunod sa mga pinag uutos sa akin kahit pa sa simula ay hindi ko alam ang dapat kong gawin. Nagsasaliksik ako upang matutunan ang anuman na kailangan gawin sa aming trabaho upang makatulong sa buong departemento.”

Tulad ng unang nabanggit natin ay magbigay din ng halimbawa kung saan sumunod ka sa ipinag uutos sa iyo kahit pa mahirap ito para sa iyo. Maaring maliit na bagay lamang ito sa iyong tingin nguni’t makakahanap ka din ng mga magagandang halimbawa kung pag-iisipan mo ito ng mabuti.

Sikapin mo na tipunin ang iyong mga karanasan kung saan maipapakita mo ang iyong pagiging lider at tagasunod. Parehong mabuti ang dalawang katangiang na ito. At ang pinuno ay isang mabuting tagasunod din kaya magbigay ng mga halimbawa kung saan maipapakita mo ang dalawang katangiang ito sa iyong mga darating na panayam sa trabaho.

Photo Credit: Getty Images