Maganda ang tulong na naibibigay ng teknolohiya. Nguni’t mayroon din negatibong epekto ito sa ating pangangatawan at pag-iisip lalo na kung hindi natin bibigyan ng pansin ang labis na paggamit nito. Maaring magdulot ito ng ‘digital overload’ sa ating pag-iisip. Kung isa ka sa mga taong nais mabawasan ang paggamit ng teknolohiya ay mapipilitan ka pa rin na makipag ugnayan gamit ito sapagka’t kadikit na ng pagtatrabaho ngayon ang iba’t ibang uri ng teknolohiya. Magiging mas produktibo ka kung gagamitin mo ito ng tama.

Mga Panganib ng ‘Digital Overload’

Ang isa sa mga sintomas ng ‘digital overload’ ay ang naguguluhan ka at hindi mo na alam ang uunahing gawin. Maaari din na nakakaramdam ka ng pagod na sa paggamit ng teknolohiya at minsan ay nakakaramdam ng sobra na ang impormasyon na iyong nasasagap. Lalo na kung ang mga sintomas na ito ay nararanasan mo kahit hindi ka pagod sa pisikal na aspeto ng paggawa.

Dahil dito ay napapabayaan na ang mga dapat na gawin sa trabaho. Higit itong nakaka-abala dahil ang paggawa ay nangangailangan ng pagtutok sa mahahalagang proseso depende sa uri ng iyong trabaho. At kung ikaw ay nawawalan ng tamang ‘focus’ ay maaring makaapekto ito sa resulta ng iyong trabaho. Kung hindi lubos ang atensiyon na iyong naibibigay sa paggawa ay maaaring manganib ang kaayusan sa negosyo o magkaron ito ng negatibong epekto sa buhay ng pinaglilingkuran na customers.

Halimbawa na lamang ay kung ikaw ay nagtatrabaho sa fast food restaurant bilang food attendant. Kung ang iyong trabaho ay nangangailangan ng labis na dekalidad sa pagkuha ng tamang order at pagbibigay nito sa delivery riders gamit ang makabagong mga delivery apps. Labis na makaka apekto kung kulang o mali mali ang mga ibibigay mo na order ng customers sa mga riders. Maaring hindi na ulit umorder ang customers sa restaurant ninyo dahil sa konsimisyon o di naman kaya’y mababawasan ang kita ninyong mga empleyado sa restaurant dahil maaring mabawasan ang kita ng mga delivery riders at ng mga empleyado kung irereklamo kayo ng customers dahil sa hindi wastong serbisyo.

Isang halimbawa lamang ito, marami pang ibang sitwasyon ang maaari makaapekto ang buhay ng mga direkta o hindi direktang tumangtanggap na serbisyo. Tandaan natin na lahat ng bagay ay magka ugnay at ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa mga bagay na kaugnay ng iyong hindi pagtugon sa mga kailangang gawin sa trabaho.

Narito ang ilang paraan upang makaiwas sa potensiyal na masamang dulot ng digital overload:

  1. Gumawa lamang ng isang bagay habang nagtatrabaho. Mas gusto ng nakararami ang may kakayahang mag multitask o makagawa ng maraming bagay sa loob ng maikling panahon. Pero hindi ito mabuti kung nakapagdudulot na ito ng kawalan ng atensiyon sa mga mahahalagang bagay at kung hindi na bibigyan ang mga pinakamahalagang trabaho. Mas mabuti kung isa isa lamang ang tinatapos na gawain upang maging pulido ang iyong paggawa.
  2. Umiwas sa paggamit ng iyong cellphone kung nasa trabaho. May mga kompanya na hindi pinapayagang gumamit ng telepono ang kanilang mga trabahante sa oras ng trabaho. Ginagawa ito upang hindi makasagabal sa kanilang trabaho at para na rin sa seguridad ng impormasyon ng kanilang mga customers. Kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na makapag trabaho sa iyong bahay, ay maaring lagi mo ng katabi ang iyong cellphone kaya ikaw ay laging naiistorbo tuwing gagamitin mo ito.
  3. Ituon ang isip sa mga gawain sa trabaho, iwasan ang mga bagay na hindi kaugnay nito lalo na ang mga bagay sa internet. Madaling makuha ang iyong atensiyon ng mga maiikling palabas, mga mensahe at kung ano pang bagay na matatagpuan sa world wide web. Napaka lawak ng impormasyon na iyong masasagap sa internet at kung hindi mo ito bibigyan ng pansin ay lilipas lamang ang oras at makakaligtaan mo ang iyong orihinal na pakay sa paghahanap ng impormasyon.
  4. Huwag gamitin ang internet upang manood ng mga personal na interes o hilig habang na sa trabaho. Alalahanin mong sa oras ng trabaho ay upang gawin ang iyong tungkulin- ito ay hindi upang maglaro at manood ng kung anu-anong palabas o makipag usap sa iyong mga kaibigan. Limitahan mo ang dami ng mga nakabukas na website o apps sa iyong computer upang hindi ka mahikayat buksan ang mga ito.
  5. Isara ang mga windows application na hindi kailangan upang makaiwas sa pagkalito at sobrang imporasyon. Sinasabing hindi lamang ilang segundo ang nauubos ng isang trabahante sa pagpapalipat lipat ng aplikasyon sa harap ng computer, kung pagsasamasamahin ang mga segundo at minuto na iginugul sa pagpapalipat lipat ng aplikasyon ay maraming oras ang nasasayang. Sa ganitong paraan ay makakaiwas sa dagdag na isipin at maitutuon mo ang iyong isip sa isang bagay lamang.
  6. Gumawa ng listahan ng mga gagawin mo sa buong araw upang magkaroon ng direksyon at pagkasunod-sunod ang iyong trabaho. Hindi ito magiging madali sa simula, pero kung sisimulan mo ang pagsusulat ng mga dapat na tapusin sa isang araw ay makakasanayan mo rin ito.

Nawa’y makatulong ang mga suhestiyon na ito para makaiwas sa digital overload. Tandaan, ang teknolohiya ay isang mahalagang kasangkapan upang tayo ay matulungan sa ating mga trabaho. Gamitin ito ng wasto upang hindi maging sagabal sa ating pamumuhay at mapanitili rin na maayos ang ating pangangatawan at pag-iisip.

Kung may alam ka pa na ibang mga paraan para hindi maging sagabal ang sobrang paggamit ng teknolohiya ay maari mong ibahagi din sa comments sa ibaba.

Photo Credit: Getty Images