Hindi sang ayon ang iba sa boluntaryong trabaho. Lalo na kung labis na ang kanilang ginagampanang trabaho. Iniisip ng karamihan na magiging dagdag abala at alalahanin lamang ito para sa karamihan kaya hindi ito kadalasan binibigyan ng pansin, Kaya madalas na hindi nabibigyan ng halaga’t hindi nabibigyan ng puwang sa ating isip, buhay at pang araw araw na gawain.

Ngunit may kabutihang naidudulot ang boluntaryong paggawa. Kapag napagpasyahan mong mag volunteer sa trabaho o sa mga ‘Non Profit Organization’ ay makakaranas ka ng mga hindi inaasahang benepisyo.

Isa-isahin natin ang mga ito~

  1. Mag iiba ang iyong pananaw sa buhay at hanapbuhay. Mag iiba dahil makikita mo ang kahalagahan ng pagkakawang gawa, pagtulong sa iba at pagmamalasakit. Kadalasan ay ang kumita lamang ng pera ang ating pangunahing dahilan ng pagkilos o pagbibigay ng tulong sa iba. Sa boluntaryong paggawa ay magkakaroon ka ng bagong adhikain kung hindi nakahanay sa pagtulong sa iba ang iyong pakay.
  2. Tataas din ang iyong kumpyansa sa sarili. Marami kang makakahalubilong tao na iba’t iba ang ugali, kultura, at pag iisip kaya mabubuo ng husto ang iyong karanasan at pagkatao.
  3. Lalawak ang iyong ‘Network’. Dahil sa iba ibang uri ng tao ang iyong makakasama ay lalawak din ang iyong mga koneksyon. Hindi lamang mga ordinaryong tao ang iyong makakaharap pati rin ang mga maimpluwensa at mataas na pinag aralang tao. Kung maging kaibagan mo ang ilan sa kanila ay maaari mo silang lapitan sakaling mangailangan ka ng tulong.
  4. Bagong pamilya. Nagiging bahagi ka ng isang malaki, masaya, at mabuting pamilya ng mga taong may pahalaga sa isang mahalagang adhikain. Halimbawa, ang tumulong sa mga mahihirap o sa mga batang ulila. Kadalasan ang ganitong ugnayan ay hindi nagtatapos sa inyong organisasyon. Higit na lumalalim pa ang inyong mga ugnayan dahil sa inyong mga naranasan dahil sa pag tulong sa iba.
  5. Dagdag kasanayan. May mga kapakipakinabang na kasanayan kang matutunan sa pagiging volunteer. Halimbawa, kung pinili mong tumulong sa mga taong may sakit sa pag iisip o may pinagdadaang krisis sa buhay, ay maaari kang matuto ng tamang paraan sa pagpapayo sa mga taong may problema katulad nila. Magagamit mo ito hindi lang para sa iyong trabaho nguni’t pati na rin para sa personal mo na buhay.

Depende sa uri ng boluntaryong trabaho ang iyong matutunan. Kaya piliin ang magbigay serbisyo sa mga organisasyon na kapareho ng iyong mga paniniwala. Hindi lamang ang mga katatapos pa lamang sa pag aaral ang makikinabang sa pagiging volunteer. Labis din itong makakatulong kahit sa mga tao na may lubos ng karanasan sa paghahanapbuhay dahil maari itong makapagpaiba ng pananaw sa paggawa at pang araw araw na buhay.

Kung nais mong mag bigay ng oras, kakayahan o kaalaman sa iba ay tanungin ang iyong sarili kung ilang oras, ilang araw o gaano katagal ang iyong kayang ibahagi sa iba. Ano ang mga bagay na mahalaga sa iyo? May puso ka ba para mga batang kalye? At ano ang iyong nais ibahagi, oras, salapi, o ang iyong mga kakayahan? Kapag tiyak ka na nais mong mag volunteer ay maaaring mong lapitan, tawagan o padalhan ng liham ang mga organisasyong mapagkawang gawa tulad ng Philippine Red Cross, Tahanang Walang Hagdan at Caritas Manila.

Photo Credit: Getty Images