Ang malimit na itinatanong sa mga ‘Job Interview’ ay ang “Describe yourself” o “Can you tell me something about yourself”. Madalas na tinatanong ito ng mga recruiter sa simula pa lamang ng job interview. Ang pagtatanong nito ay paraan upang makilala ang isang aplikante ng lubusan. Binibigyan sila ng pagkakataon upang ibahagi ang kanilang pagkatao sa pamamagitan lamang ng ilang mahahalagang salita.

Mabuting paghandaan ang iyong isasagot sa katanungang ito. Maaaring may karanasan ka na sa pagsagot sa tanong na ito ngunit baka matagal mo ng hindi nagagawang sambitin ang iyong mga katangian kaya mas maayos pa rin na sanayin mo ang iyong isasagot. Lalo na kung wala ka pang karanasan sa pagharap, pakikipag usap at pag sagot sa mga interview questions.

Tanungin mo ang iyong sarili “Paano ko ipapakilala ang aking sarili sa iba?” lalo na sa harap ng HR Manager na may kapangyarihan upang mabigyan ka ng trabaho. Sa ganitong paraan ay makaiisip ka ng magandang impormasyon na maaring mo maibahagi iyong panayam.

Kahalagahan ng Pagsasanay o Paghahanda


Kapag kaharap mo na ang taong mag iinterview sa iyo ay malamang makalimutan mo ang ibang bagay na iyong naisip o na planong sabihin. Dito pumapasok ang paghahanda. Sinasabi ng mga eksperto na ang taong handa ay automatic na kumikilos o nagsasalita sa harap ng mahirap na sitwasyon. Tulad ng isang atleta na araw araw nagsasanay para sa pakikipagtunggali sa sa ibang koponan ay sanayin mo ang iyong sarili na sagutin araw araw ang mga tanong na kadalasan ay nababangit sa job interviews upang sa pagdating ng oras ng panayam ay madali, awtomatiko ang iyong mga tugon.

Narito ang dalawang posibleng sagot sa tanong na Ipakilala mo ang iyong sarili~

  1. “Ako ay masipag, matiyaga, magalang, at ginagampanan ang lahat ng aking tungkulin.”

Karamihan sa mga aplikante ay ganito rin marahil ang naisip na sagot sa kanilang interview. Ngunit maaari mong mas palawakin ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa upang mas maging malinaw sa mata ng isip ng recruiter ang iyong mga katangiang nabanggit. Pagkatapos mong sabihin ang iyong mga katangian ay maaari mong sabihin ito lalo na kung may kasunod na tanong ang iyong Interviewer tungkol sa mga katangian na binanggit mo:

“Isang halimbawa po ay tinatapos ko ang lahat ng trabaho bago matapos ang araw para sa pagdating ng day end inventory ay madali naming mabilang ang mga stocks sa warehouse.” Isa itong halimbawa ng pagsasalaysay ng kasipagan, pagiging matiyaga at maaasahan.”

2. “Hindi ko kinaliligtaan ang pagsasabi ng po o opo sa mga dumarating at umaalis na customers.”

Ihanda mo ang iyong mga posibleng sagot sa job interview sanayin mo itong sagutin na mag isa sa loob ng iyong silid o sa isang lugar na walang nakakarinig sa iyo upang hindi ka mailang o mahiya na gawin ito.

Maaaring hindi wikang tagalog ang iyong kinagisnang wika. Pero kung tagalog ang iyong interview ay malaking tulong ang pagsasanay ng pagsasalita nito lalo na kung hindi ka pa sanay dito. Maigi din maghanda ng simpleng Ingles na sagot. Gumamit ng simpleng lenggwahe upang hindi ka mahirap ilahad ang nilalaman ng iyong isip.

Mag isip ng 3 hanggang 5 katangian na iyong maaaring sabihin sa iyong interview. Tulad ng ating nabanggit ay malaki ang maitutulong ng pagsasanay na magsalita upang maging kapani paniwala ang iyong sagot at labis mo na mailahad ang iyong sarili.

PHOTO CREDIT: Getty Images