Ang ‘Internet’ ay bahagi na ng ating buhay at hanapbuhay. Nguni’t kahit pa na mayroon ng mga seguridad na ginagawa ang ating ‘Internet Provider’ at ang mga may ari ng website, ay may kinakaharap pa rin tayo na panganib kada minuto galing sa mga hackers sa internet. Totoo na maraming makabagong pamamaraan tulad ng mga One Time Password (OTP), pero hindi ibig sabihin nito pwede na rin natin bale-walain ang mga banta sa tuwing ginagamit natin ang mga computers at ating mobile gadgets.

Ilan sa mga makabagong banta sa ating seguridad na kinakaharap ngayon ay ang mga sumusunod~

  1. Malware – gumagamit ang hackers nito upang pasukin ang ating mga computer at gadgets gamit ang mismong mga lehitimong software applications (o di naman kaya’y nagpapanggap din sila na kamukha ng mga lehitimong app). Ang mga computer viruses ay maaring hindi na ganun kakilala dahil nag-iba na ang paraan upang upang makapasok sa makapasok sa isang computer o di naman kaya ay network mismo ng kumpanya. Layunin nito na pasukin ang mga mahahalagang impormasyon, data, at iba pang impormasyon upang gamitin sa kung anong paraan na gustuhin ng mga hacker.
  2. Phishing – isang pamamaraan ito upang makuha ang mga sensitibong impormasyon tulad ng credit card number, passwords, at iba pang impormasyon na magagamit upang makakuha ng pera o mahalagang data. It ay kadalasang ginagawa sa pagpapadala ng mensahe sa email, text message, chat o iba pang pamamaraan. Maari silang magpanggap na kilalang tao ng kanilang biktima. O di naman kaya’y isang kilalang institusyon upang maipagkatiwala ng biktima ang kanilang kritikal na impormasyon.
  3. Ransomware – isa itong uri ng pangingikil na karaniwang ginagawa sa mga website o di naman kaya’y computer. Hindi na makakapasok o magagamit ng may ari ang kanyang computer o website kung hindi sila magbabayad. Kadalasan na nanghihihngi ng malaking halaga ang mga hacker upang maibalik ang iyong impormasyon o ang iyong access sa iyong computer at mga files.

Napakaraming iba’t ibang pamamaraan ang ginagamit ng mga mapagsamantalang mga tao ngayon sa internet. Kaya mabuting laging bukas ang isip, mata at kamalayan sa lahat ng posibleng tangka sa iyong impormasyon at mga gadgets. Maging mapagmatsag sa lahat ng pagkakataon. Mag-ingat sa pagpapalaganap ng iyong impormasyon, mga larawan, araw ng kapanganakan, passwords, at iba pang mga sensitibong impormasyon patungkol sa iyo.

Ang iyong personal na impormasyon ay kailangan pangalagaan lalo na kung ito ay nagkakaloob din ng impormasyon tungkol sa iyong trabaho. Ibayong pag-iingat ang kailangan at huwag basta basta magtitiwala sa mga website at email na iyong makikita.

Photo Credit: Getty Images