Para sa iilan, madaling sagutin ang tanong na ito at hindi kailangan pa ng paliwanag o mahabang pag uusap. Totoo, may mga tao na likas ang pagiging maintindihin at alam ang kanilang mga kailangang gawin sa buhay at sa paghahanapbuhay.

Ngunit paano naman ang karamahin sa atin na hindi alam ang mga hakbang na kailangang gawin upang makahanap ng trabaho? Lalo na sa panahon ng krisis, magiging dehado ang iba sa atin na hindi pa alam kung maiging pamamaraan upang makapaghanap ng trabaho. Posible pa rin na makapaghanap ng mapapasukan kahit maraming balakid na dulot ng panahon at pagkakataon.

Narito ang ilan sa mga ginagawa ng mga taong matagumpay sa paghahanap ng trabaho:

  1. Pananamit. Malaki ang nagagawa ng pananamit sa paghahanp ng trabaho. Ito ang kadalasan ang unang napapasin ng mga recruiters bago ka pa lamang magsalita. Sa pagpasok mo pa lamang ng kuwarto o ‘zoom meeting’ ay makikita na ang kaagad ang ayos ng iyong pananamit. Kaya naman iminumungkahi na ayusin ang iyong pananamit kung haharap ka sa isang job interview.
  2. Pagkilos. Bagaman likas sa tao ang kanyang kilos, bawat isa sa atin ay may mga kanya kanyang natural na pagkilos. Kung magaslaw ka ay likas sa iyo ang maging mukhang malikot, o kaya naman kung tahimik ka ay tiyak na hindi ka masyadong nagsasalita sa harap ng ibang tao. Ngunit may mga kilos na kailangan gawin kung haharap ka sa isang interviewer. Kaya mabuting alalahanin ang tamang pagkilos upang lumaki ang iyong pagkakataon na magkatrabaho. Umupo at sumandal ng tama sa upuan. Iwasan ang paikot ikot ang iyong tingin habang kausap ang interviewer. At higit sa lahat, panatiliin ang tamang pamamaraan ng pakikipag usap sa pamamagitan ng pagtingin sa kausap, pag ngiti kung nararapat at labis na pag kontrol ng iyong nerbyos sa paraan na hindi nakaka dismaya sa interviewer.
  3. Pananalita. Tulad ng pagkilos ay mayroon kang likas na paraan ng pagsasalita. Ito ay lalabas kung ikaw ay makikipag usap sa mga recruiters. Kaya naman iminumungkahi ng mga eksperto na pag-aralan ang mahinahon, katamtamang bilis ng pagsasalita upang maintindihan ng mabuti ng iyong kausap. Bumibilis at humihina ang pananalita ng karamihan kapag ninenerbyos. Mabuti rin na sanayin ang sarili na sagutin ang mga maaaring itanong sa job interview upang madali mong masagot ang mga pangkaraniwang na mga itatanong sa iyo.
  4. Pag-iisip. Magiging madali na sagutin ang mga katanungan ng interviewer kung maayos ang iyong pag iisip at malawak ang iyong mga pananaw sa buhay at hanapbuhay. Buksan ang iyong isip sa industriya sa gusto mo pasukin. Magbasa ng mga artikulo o balita tungkol dito. Kilalanin mo ang mga kalaban sa negosyo ng iyong gustong pasukan at maging bukas sa mga impormasyon na maari mo magamit upang ipakita na interesado ka maging bahagi ng industriya nila.

Ito ang ilang paraan upang lumawak at lumalim ang iyong paraan ng pag iisip:

Pag-aaral

Hindi nagtatapos ang pag-aaral sa unibersidad o paaralan. Sa panahon ngayon ay mas madali ka na makahanap ng mga kapakipakinabang ng impormasyon sa paghahanap buhay at sa iba pang larangan ng pagnenegosyo. Bigyan ng kahit ng ilang minuto o isang oras ng iyong iyong oras ang paglikom ng mabubuting impormasyon.

Karanasan, kakayahan, kasanayan


Para sa marami ang pagkuha ng karanasan ay makukuha lamang ang karanasan sa paghahanapbuhay sa trabaho, pero paano kung wala ka pang karanasan sa trabaho? Maaari kang mag gumawa ng mga sariling proyekto na iyong maipapakita sa mga recruiters, halimbawa isa kang web developer, maaari kang gumawa ng iyong sariling website na iyong maipapakita upang magkaroon ng matibay na basehan ang iyong karanasan.

O kaya naman maaari mong ibahagi ang iyong oras para maging isang apprentice sa isang trabaho na iyong nais pasukin upang masanay ang iyong mga kakayahan at masanay sa pag gawa ng isang partikular na trabaho.

Ang paghahanap ng trabaho ay isang gawain na nangangailangan ng panahon at oras. Hindi tayo basta basta nakakahanap ng trabaho lalo na’t kung marami sa atin ang naghahanap ng katulad na trabaho. Kinakailangan ng lubos na tiyaga at tiwala sa sarili upang makahanap ng trabaho na bagay sa iyo. At higit sa lahat huwag mong kalilimutan na ayusin ang iyong impormasyon, ang iyong resume. Ihanay ang iyong mga alam gawin, pinag-aralan at kasanayan sa trabahong iyong nais na pasukan upang maging kapanipaniwala ang iyong aplikasyon sa mga employers.

Photo Credit: Getty Images