Sa tagal ng panahon na tayo ay nagtatrabaho, nakararanas tayo ng pagkapagod na minsan ay nagiging dahilan upang tumigil o maantala ang ating trabaho. Normal ang mawalan ng motibasyon na maghanapbuhay. Ang iba naman ay nawawalan na ng pakiealam sa kahihinitnan ng kanilang trabaho. Bakit nga ba natin naiisip ang mga ganitong bagay? Di naman kaya’y nalunod lang tayo sa trabaho at mga responsibilidad? Ang isa sa mga panganib ng makaranas ng ganitong pakiramdam ay ang tuluyan na mawalan ng pagnanais na magpatuloy sa trabaho.

May mga paraan upang makaiwas sa burn out o lubos na pagod, pagkasawa o kawalan ng gana sa paghahanapbuhay.

Magpahinga ng tama

Hindi naiiwasan ng ibang trabahador na isipin at alalahanin ang kanilang naiwang trabaho sa opisina. Kaya naman may mga empleyado na nagdadala ng kanilang trabaho sa kanilang bahay upang doon ito tapusin. Kaya iminumungkahi ng mga eksperto na huwag mag isip ng ibang bagay kapag oras o araw ng pahinga, at huwag din iuwi ang iyong mga gawin sa bahay.

Gawin lamang ang iyong kayang gawin, hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na hindi sakop ng iyong kakayahan. Minsan ang pagiging lubhang maaalalahanin at ang pagnanais na makatulong sa mga kasama sa trabaho ay nagiging sanhi ng burn out o sobrang pagod trabaho na hindi na nararapat.

Isipin mo rin ang iyong kalusugan- kalusugan ng pag iisip, pangangatawan, at emosyonal at ispiritwal. Bigyan mo ng pansin ang bawat isa sa mga ito ng unti-unti upang maging balanse ang iyong pakiramdam.

Halimbawa para sa iyong kalusugan ay mag ehersisyo. Sa simula ay maaari mo itong umpisahan ng ilang minuto lamang sa isang araw. Pumili ka ng oras kung saan libre ka na magpapawis at bigyan ng panahon ang pag eehersisyo. Gawin itong masayang aktibidad hanggang sa maging bahagi na siya ng iyong palipas oras.

Ang iyong pag-iisip ay kailangan mo rin pangalagaan, iwasan ang pag-aalala. Makipag usap sa mga kasama sa bahay o di naman sa mga kaibigan. Iwasan din na isipin ang iyong trabaho habang nasa bahay. Kung may paraan upang makipag usap sa eksperto na nagbibigay ng payo patungkol sa lusog isip, agad agad makipag ugnayan sa kanila.

Ikagalak ang maliliit na tagumpay sa buhay

Piliin na maging masaya sa iyong mga maliliit na tagumpay. Halimbawa, kung maaga mong natapos ang isang mahirap na trabaho, ay ipagdiwang mo ito kahit pa sa isang munting bagay. Maari ka bumili at kainin ang iyong paboritong panghimagas o pagkain bilang maliit na paraan upang maging masaya sa iyong munting tagumpay.

Sinasabi ng mga propesyonal na ang hindi pagtapos sa isang proyekto o gawain ang isa sa dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang isang trabahador. Magpapatong patong ito hanggang sa maging mahirap na tapusin. Kaya naman ipinapayo na tapusin ang isang gawain bago magsimula ng isa pang bagong tungkulin.

Gawin ang nababagay sa iyong Kakayahan

Madalas pinipilit ng mga empleyado na gawin ang mga bagay na hindi saklaw ng kanilang tungkulin. Kaya lubhang napapagod at minsan ay tuluyan silang nawawalan ng ganang maghanapbuhay. Kaya ipinapayo na isang bagay lamang ang gawin hanggang sa maari at ilaan ang iyong oras sa mga pinakamahalagang kontribusyon sa iyong trabaho.

Kung nahihirapan ka humindi sa mga humihihingi ng tulong sa iyo ay maaring napapanahon na upang gawin mo na ito. Maganda ang makatulong sa iba nguni’t hindi mo rin dapat inilalagay ang iyong sarili sa alanganin na sitwasyon lalo na kung hindi mo naman talaga ito gawain.

Isang mabuting paraan upang makaiwas sa pagkabagot o pagkasawa sa trabaho ayon sa mga eksperto ay gawin lamang ang pinakamahalagang bagay sa iyong trabaho. Mapapansin mo na may iilang bagay lamang na mahalaga na dapat tapusin. Doon mo ituon ang iyong talino at lakas upang makaiwas sa burn out.

Marami pang ibang mga paraan upang makaiwas sa pagkasawa, pagkabagot, at burn out. Piliin na maging masaya lagi sa iyong kasalukuyang gawain, tapusin ang iyong mga nasimulan at pumulot ng kasiyahan sa mga maliit na bagay. Ibahagi mo rin sa iba ang mga paraan na ito o kung may alam ka pa na ibang epektibong paraan ay maari mo rin ibahagi ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba.

Photo Credit: Getty Images