Dumadating ang panahon na kung saan ang isang Manggagawa ay nagpapaalam na sa pinagserbisyohan na kumpanya. Iniiwan niya ang mga nakasanayan na mga gawain, mga ka trabaho na naging kaibigan, at mga customers na natulungan sa mahabang panahon. Nguni’t sa kabila ng ganitong mga pangyayari ay mayroon din na mga Manggagawa na kaya magtagal sa kanilang trabaho ng isang dekada o higit pa.

Marahil alam natin na maraming dahilan kung bakit umaalis ang isang trabahador sa kanilang pinapasukan. Nguni’t mahalaga din na alamin natin ang mga dahilan kung paano nga ba tumatagal ang paglilingkod ang isang manggagawa. Suriin natin ang mga ito:

 1. Magandang pasahod. Ito marahil ang pinakamahalaga sa karamihan ng mga namamasukan. Madalas ang malaking pasahod ang hinahanap ng mga trabahador kung magkakaroon sila ng pagkakataon pipiliin nila ang mamasukan sa isang kompanya na mataas ang ibinigay na sweldo. Nguni’t hindi lamang dahil sa mataas ito, ang pagkakaroon ng tamang paraan upang mabigyan ng nararapat na ‘increase’ sa sweldo o di naman kaya’y commission o ‘incentive’  ang mga manggagawa ay isa rin na paraan upang masabi na maganda ang sistema ng pasahod.
 2. Magandang benepisyo. Isa rin ito sa dahilan kung bakit pinipili ng maraming trabahodor ang mamasukan sa isang kompanya. Madalas ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng “healtcare insurance”, bakasyon, at iba pang pabuya na kapakipakinabang sa mga manggagawa.
 3. Pantay na trato sa Manggagawa. Kung ano ang natatanggap ng isang manggagawa ay ganun din ang matatangap ng bawat trabahador. Mahalaga ito sapagkat nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o samaan ng loob sakaling hindi nabigyan ng benepisyo ang isang manggagawa. Kaya ang mga organisasyon na naibibigay ng pantay ang mga benepisyo at sa kanilang mga trabahador ay madalas pinipili ng mga manggagawa.
 4. Pagkakataon na umangat. May mga manggawa na tumitingin sa promosyon o pag angat ng kanilang katungkulan sa trabaho. Mahalaga sa mga manggagawang ito ang magkaroon ng ibang tungkulin o ibang gawain maliban sa kanilang kasalukuyang ginagawa. At kung kung may pagkakataon na umanga sa isang kompanya ay may mga trabahador na maaakit dito.
 5. Pagpupugay sa mga empleyado. Madalas hindi nabibigyan ng taos pusong pasasalamat ang mga nagawang mabuti ng isang tapat na manggagawa. Oo mahalaga ang umento ngunit mahalaga din ang mabigyan ng pagpupugay ang mga nagawang mabuti at higit sa nararapat ang isang manggagawa.
 6. Payo at gabay. Ang pagkakaroon ng panuntunan ay makabubuti sa maayos na daloy ng paggawa sa trabaho. Kasama din ang mabuti pagpapayo sakaling may nagawang mali o may pagkukulang ang isang manggagawa. Ang patuloy na pag gabay ng pamunuan ng isang kompanya ay malaki ang maiaamabg para maging matagumpay, maging matatag ang isang trabahador gaano man kahirap ang kanyang tungkol at mga gawain.
 7. Iisang adhikain. Ang patuloy na pagpapaalala ng isang tunguhin at adhikain sa mga tao sa kompanya ay nagbibigay ng matatag na pananaw sa mga empleyado para sundin ang iisang kaisipan sa paggawa. Halimbawa kung madalas ipaalala na sa mga manggagawa ang kanilang tungkulin sa mga customers [parokyano]”ang paglilingkod ng tapat” ay maitatanim ito sa kanilang isip at maitatag ang kanila iisang layunin.
 8. Pagkakataon na ipakita ang pagkamalikhain. May mga organisasyon na hinihikayat ang pagiging malikhain. Kapag may kalayaan ang isang manggagawa na gumawa ng kakaibang paraan upang makamit ang isang adhikain ay mailalabas niya ang kanyang kakaibang galing o kaya naman ay makaisip siya ng ibang paraan na hindi naiisip ng karamahan dahil sa ibinibigay na pagkakataon na maging malaya sa paglikha.
 9. Mabuting kasamahan. Ang mabuting pakikitungo sa mga kasama sa trabaho ang isa sa dahilan kung bakit nagtatagal ang isang trbahador sa kanyang pinapasukan. Ang mga organisasyon na hinihikayat ang mabuting ugnayan sa isa’t isa ay isang senyales na mabuti ang kompanya.
 10. Maayos na pinuno. Isa sa dahilan kung bakit umaalis ang isang manggagawa ay kung hindi mabuti ang ugali o pakikitungo ng isang pinuno sa kanyang mga nasasakupan. Ang pinuno ang madalas na nagiging batayan kung ang magiging ugnayan ng bawat manggagawa sa isa’t isa kung mabuti ang trato na pinuno sa mga empleyado ay ganun din ang magiging trato at ugnayan ng isa’t isa.
 11. Bukas na pakikipag ugnayan. Ang malayang pakikipag ugnayan sa ng lider sa kanyang mga tauhan ay malaki ang naitutulong upang maging maayos ang daloy ng komunikasyon sa bawat departamento pati na rin sa kanilang mga parokyano. Kung nailalahad ng mga trbahodor ng malaya ang kanilang saloobin at nakikinig ang namamahala sa kanila ay mabuti ang magiging mabuti ang kanilang ugnayan at maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan.

Ilan ito sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nananatili ang isang manggagawa sa kanyang pinaglilikurang kompanya. Kung mayroon kang alam na paraan o ideya na maiaabag mo ay isulat sa komento.

Kung may mga dagdag ka din na mga saloobin o kaalaman tungkol sa paksa na ito, maari ka mag komento sa ilalim upang mabasa rin ng iba.

Photo Credit: Getty Images