Sa ating trabaho, ang madalas na ginagamit nating salita ay ang wikang Ingles sa pakikipag usap sa kliyente sa pamamagitan ng liham at telepono. Bihira ang paggamit ng Filipino at iba pang mga katutubong salita depende kung nasaan tayo sa bansa. Ito rin ang salitang mas pinipiling gamitin kapag tumatawag sa telepono, kapag nakikipag usap sa mga kasamahan sa trabaho at lalo na kung nakikipag usap sa ating mga parokyano.

Nguni’t kapag tayo ay nakikipag usap na sa ating mga kasamahan sa trabaho, ang wikang Filipino o sariling lokal na pananalita ang ating ginagamit. Maaring dahil nakasanayan na rin natin ito at hindi komportable ang karamihan sa pagsasalita ng Ingles sa loob ng opisina.

Hindi naman natin siguro masasabing ikinahihiya natin ang sarili nating wika kaya iniiwasan natin ito at hindi ginagamit sa negosyo lalo na kung may mga kaharap na kliyente.

Marahil ay hindi lang talaga natin ito nakasanayang gamitin sapagka’t simula’t sapul, ang wikang Ingles na rin ang ginagamit natin sa pagsulat ng ating mga liham sa negosyo at hindi ang ating sariling wika. Mas pormal ika nga ang dating kapag Ingles ang ginagamit sa mga liham.

Ikaw ba, nasubukan mo na ba gumamit ng sariling wika para makipag usap sa Negosyo? Baka naman kaya walang nagtatangkang gamitin ito ay dahil sa mga personal na kadahilanan tulad ng takot na baka hindi maitindihan ng mga makababasa ang isinulat. Sa huli ay ikaw ang magpapasya kung anong linggwahe ang iyong gagamitin sa iyong pakikipanayam sa iyong mga kliyente at parokyano.

Ngunit mabuti rin na simulan natin ang paggamit ng ating sariling wika sa ating mga sulat sa negosyo na tulad ng ginagawa ng ibang lahi. Dahil makatutulong ito sa pagpapaunlad ng ating kaisipan, uri at antas ng pag unawa sa ating mga panulat. Malaki rin ang maitutulong nito upang mas maaayos ang pakikipag-ugnayan sa isa’t isa. Maaari din na habang ginagamit natin ang ating sariling wika ay unti-unting tumaas ang ating pagpapahalaga sa ating kapaligiran, pagkatao, at pagmamahal sa bayan at kapwa.

Sa huli ay kailangan mo pa rin sumunod sa patakaran ng iyong organisasyon. Kung sa tingin mo ay malaking tulong ito upang maging mas masagana ang inyong negosyo, ay maari mong subukan. Kung sisimulan mo na gamitin ang sariling wika sa negosyo lalo na sa pagsusulat ng mga liham, ay baka mas malaki ang maitulong nito upang mapabuti ang ating pakikipag ugnayan sa iyong mga kliyente. Alamin mo rin muna ang kagustuhan ng iyong kausap bago mo ito subukan. Ang mahalaga ay nakakapag ‘adjust’ ka ng maayos sa iyong kausap upang maging maayos ang inyong usapan.

Nais kong marinig ang iyong palagay sa usaping ito, maaring mag iwan ng iyong kuro sa ibaba.