Hindi na bago para sa karamihan ng mga Manggagawa ang magkaroon ng gamit galing  sa trabaho. Nagbibigay ng kagamitan ang mga kompanya para sa maayos na daloy ng trabaho. Maaari ito maging computer, cellphone, o sasakyan. Ito ay maaaring naka issue sa ating pangalan at tayo ang may pangangalaga dito.

Inaasahan tayo na magbibigay pahalaga, pag iingat at atensiyon sa mga kagamitang ito, naka pangalan man ito sa atin o hindi. Ngunit minsan hindi ito nabibigyan ng lubos na pangangalaga at napababayaan natin ito. Hindi nililinis. Nakakalat na lamang kung saan saan, at minsan ay nawawala pa.

Bakit nga ba? Dahil marahil walang lubos nag pagpapahalaga ang isang tao dito dahil hindi niya ito pag aari.

Kahit noong sinaunang panahon pa lamang ay pinagkakatiwalaan ang mga pang karaniwang Manggagawa na magkaron ng sariling gamit pang trabaho. Narito ang mga katangian ng mga empleyadong mataas ang pagpapahalaga sa kanilang mga kagamitan pang hanapbuhay:

Iniisip nila na kanila ang mga gamit. Dahil alam nila na katuwang nila ang mga gamit pang hanapbuhay at higit ang pagpapahalaga nila sa mga ito. Subukan mo ang paraan na ito at iyong mapapansin na magbabago ang iyong pagtrato sa mga kagamitan sa trabaho.

Alam nila na mahalaga ang kagamitan sa trabaho kaya ginagawa nila ang mga ito:
1.  Paglilinis ng gamit.
2. Paglagay sa tamang sisidlan upang hindi mawala at masira.
3. Naglalaan ng pamalit o kaya naman ay may naka agapay na charger kung ito ay gumagamit ng baterya
4. Tinitingnan nila araw araw kung may mga kailangan nang palitan o kumpunihin bago ito tuluyang masira
5. Lubos ang kanilang pag iingat at sinusunod nila ang tamang paraan ng paggamit

Hindi natin maiiwasan ang pagkasira ng mga kagamitan sa trabaho. Ngunit kung ito ay ang ating aalagaan at ituturing na atin ay mas hahaba ang panahon na magagamit natin ito. Magiging maayos at tayo ay makaiiwas sa agaran nitong pagkasira. Magmalasakit sa mga kagamitan na ipinagkaloob sa atin upang tuloy-tuloy ang serbisyo nito pati na rin ang ating hanapbuhay.

Kung may alam ka pa na ibang paraan upang pangalagaan ang mga kagamitan sa trabaho ay maaring mag komento sa ibaba.