Kadalasan ang mga malalaking adhikain ay hindi natutupad dahil sa tindi, bigat at dami ng ating gusto makamit sa maikling panahon.

Ayon sa mga eksperto, kung madalas ay hindi natin naisasakatuparan ang ating mga gustong makamit, ay mabuting gumawa ng maliliit na adhikain upang hindi tayo malunod o mahirapan sa pagpapa tupad nito.

Hindi sinasabi na huwag gumawa ng malaking ‘goals’ o adhikain. Mabuting magkaroon ng malaking adhikain ngunit gumawa ng maliliit na hakbang upang maging madali ang pagtupad nito.

Unti-unti mo gawin lalo na sa iyong Trabaho

Kung may nais ka na matapos na isang malaki proyekto, hindi mo kailangan gawin ito ng biglaan. Isang magandang halimbawa ang paggawa ng isang website na may database. Mabuting gumawa ng maliliit na ‘goals’ sa loob ng isang malaking goal na ito. Araw-araw ay kinakailangan mayroon ka na mga hakbang na ginagawa upang maisakatuparan ito.

Unti-unti ang susi sa pagkumpleto ng isang malaking proyekto dahil hindi mo ito agad matatapos. Tulad na lamang ng mga parte ng mga ‘jigsaw puzzle’, ay gumawa ka muna ng mga bagay na maliliit na iyong ikakabit, at tiyaka mo isasalpak sa kabuuan ito sa iyong higanteng proyekto.

Paggamit ng fixed schedule sa paggawa

Mag ‘schedule’ ng iyong mga dapat na gawin. Lagyan ng takdang oras ang sarili upang matapos ang isang gawain. Sa pamamagitan nito, maari mo makondisyon ang iyong isip at katawan upang mas maging handa sa paggawa nito. Ito rin ay paraan upang maipaalam mo sa lahat na hindi ka dapat na maistorbo sa mga oras na ito.

Piliin ang tiyak na oras para magawa ang iyong trabaho upang masanay ka sa mga dapat mong gawin sa ispesipikong panahon.

Kasama din dito ang tiyak na lugar. Kasabay ng tiyak na oras ay ang pagkakaroon ng iisang lugar kung saan mo gagawin ang iyong mga trabaho. Madali ito para sa mga na sa opisina o sa factory dahil doon gumagawa sa kanilang tiyak na lugar. Ngunit kung isa kang deliveryman o laging nasa labas ng iyong trabaho ay kailangan mo pumili ng lugar kung saan mo gagawin ang iyong mga kailangang tapusin na tungkulin.

Alamin kung gaano katagal mo gagawin ang isang trabaho na kaugnay na iyong goal, at tumutok sa trabaho. Alisin ang lahat ng sagabal upang agad mo itong matapos. Kung isang oras ang kailangan upang matapos ang isang trabaho ay bigyan ito ng panahon bawat araw.

Pagpupursige sa pagtapos ng nakatakdang trabaho

Huwag titigil hangga’t hindi tapos ang iyong adhikain sa araw. Iwasan din ang magpalit ng ibang gawain habang nasa kalagitnaan ng iyong trabaho. Hindi ito madali ngunit kapag nakasanayan mo na tapusin ang iyong mga trabaho bago lumipat sa ibang trabaho, ay magiging bago mo na itong kaugalian.

Bilangin ang mga hakbang na iyong kinkailangang gawin upang may tiyak na hangganan kung ilan ang matatapos. Sapagkat kung may tiyak kang bilang na hakbang ay magiging madali sa iyo na gawin ang iyong mga tungkulin.

Tamang Pahinga at Kondisyon ng Katawan

Huwag din kalimutang magpahinga at panatilihin ang tamang kondisyon ng iyong katawan. Bagaman maaring matapos mo ang iyong mga trabaho agad kung isasagad mo ang paggawa, maaring mapabayaan mo ang iba mo pang gawain pati na rin ang iyong kalusugan kung gagawin mo ito. Mas mabuting magpahinga ka sa pagitan ng iyong mga gawin. Madalas sampu hanggang labinlimang minutong pahinga ay sapat na.

 

Sana ay makatulong ang mga payo na ito sa iyo upang magawa mo ang iyong mga pinaka malalaki at pinaka matinding mga goals sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Kung may alam ka pa na mga ibang paraan upang matapos ang isang malaking gawain ay maaring mag iwan ka ng kumento para makatulong din sa iba.