Halos isang taon na ang pandemiya. Bagaman may napapabalitang gamot o vaccine para dito ay hindi pa lubusang naipapalaganap ang mga ito. Salamat sa mabubuting pinuno sa mga kompanya at iba’t ibang sangay ng gobyerno na inilalagay ang kanilang sarili sa panganib upang makapaglingkod lamang sa kanilang mga nasasakupan.

Mabuti at may mga pinunong inuuna ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan at hindi ang kanilang sarili. Dahil dito ay nakapaglilingkod sila ng maaayos at napamumunuan nila ng maayos ang kanilang mga constituents o trabahante. Kung hindi ka pa nabibigyan ng pagkakataon mamuno sa iyong departamento, ay mas maigi din na maghanda ka na upang balang araw ay alam mo na rin mga kinakailangan upang maging matagumpay dito.

Narito ang kanilang mga katangian na maaari nating gawing pamantayan:

  1. Marunong magpasalamat. Pansinin ang mga mabuting lider. Sila ay madalas magpasalamat sa mga biyaya na kanilang natatanggap at ibinabahagi sa kanilang mga kasama.
  2. Magaling na mga tagapayo. Kinuha nila ang pinakamagagaling na indibwal sa kani kanilang mga larangan at pinakinggan ang kanilang mga propesyonal na payo upang malabanan ang kasalukuyang krisis.
  3. Bukas na komunikasyon. Binuksan nila ang malayang pamamayahag ng komunikasyon upang makapagbigay ng maaayos na impormasyon. Alam nila na makatutulong ito sa pagpuksa ng mga suliranin na umiiral.
  4. Pang-unawa at malasakit. Inaalala nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Binibigyan nila ang mga ito ng kanilang ng tulong at suporta upang maitawid ang kanilang pang araw araw na pangangailangan.
  5. Mahilig mag paalala. Palagi rin nilang ipinapaalala ang maging mabuti sa isa’t isa dahil alam nila na sa panahon ng krisis ay nalalantad ang lahat ng uri ng kahinaan at hindi magandang ugali ng tao.

Mabuti at may mga pinunong inuuna ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan  at hindi ang kanilang sarili. Dahil dito ay nakapaglilingkod sila ng maaayos at napamumunuan nila ng maayos ang kanilang mga constituents o trabahante. Ito rin ang mga katangian na ating dapat na sundin upang makatawid sa patuloy na krisis na ating nararanasan.

Kung nabigyan ka rin ng pakakataon maging isang pinuno sa iyong kasalukuyang organisasyon o komunidad, sa ganitong panahon masusubukan ang katangian mo bilang isang lider. Ikaw ang makakapag tawid sa mga empleyado o kasamahan mo sa panahon ng matinding pag aalinlangan. Siguraduhin mo lamang na mayroon ka na ng mga katangian na ito upang matulungan mo ang iyong mga nasasakupan.