Dahil sa tagal na nating nagtatrabaho ay may mga bagay na tayong nakagawian na sabihin kahit alam natin na hindi dapat. Maaring dahil komportable na rin tayo sa mga kasamahan natin sa trabaho kaya hindi na natin pinahahalagahan ang ating mga binibitawang salita.

Narito ang siyam na mga salita na hindi dapat sinasabi sa trabaho upang makaiwas makasakit ng kapwa o maging sanhi ng kawalan ng tiwala ng mga kasamahan sa lugar na iyong pinagtatrabuhan

  1. Hindi ko kaya.” Isa sa pinakamakamandag ang salitang ito. Dahil sinasabi mo sa iyong sarili na hindi mo kaya ang isang bagay. Tinutuldukan mo na agad ang posibilidad na isang bagay bago mo pa man ito masimulan. Kung napapansin mo na madalas mo itong sabihin ay palitan ito ng mga katagang “kaya ko yan” o “kaya natin.” Upang magbukas ang maraming posibilidad na maka tutulong upang magawa ang isang bagay.
  2. Imposible yan.” Oo maraming bagay ang sa unang tingin ay imposible pero kung patuloy mong hahanapan ng solusyon ay darating ang panahon na magagawa mo ito. Bago magkaroon ng mga eroplano ay sinasabi ng karamihan ng mga tao na imposible ang makalipad. Ngunit hindi huminto ang mga dalawang magkapatid na sina Orville at Wilbur, nag pursige sila sa kanilang adhikain na makalipad at ang imposible ay naging posible.
  3. May problema.” Iminumungkahi ng mga motivational speakers at mga lider na imbes na banggitin ang katagang ito ay sabihin na lamang na may issue upang hindi lubhang maging mabigat sa maka tatanggap ng balita ang inyong hinaharap ng sitwasyon. At tandaan natin na lahat ng isyu ay may katapat na solusyon, mas mabuting magpokus tayo sa mga solusyon.
  4. Mas gusto ko ang aking ideya.” Kapag may bagong ideya o suhestiyon sa trabaho na kailangan bigyan ng pansin, gawan ng aksiyon may mga empleyado na nagdadalwang isip na gawin ang mga bagong tungkulin, hindi dahil hindi kayang gawin ang trabaho kundi dahil iniisip mo na mas maganda ang iyong ideya kaya hindi nahihirapan kang umpisahan ang trbaho na ideya o suhesityon ng iba. Oo maaaring totoong mas maganda ang iyong ideya pero sa pagkakatoong ito ikaw lamang ang na kaka kita ng kagandahan nito, kaya kailangang isantabi ang iyong personal na gusto at sundin ang mga iniuutos.
  5. Hindi ka kailangan dito, kaya ko ‘to ng mag isa.” Oo malamang ay hindi mo kailangan ng tulong sa isang proyekto ngunit kapag nag bigay ng tulong ang isang kasama sa trabaho ay huwag mo itong tanggihan dahil isa itong pagkakataon upang magkaroon ng magandang samahan at upang mapadali ang trabaho.
  6. Hindi ko kailangan ang iyong tulong o mungkahi.” May kasabihan na “Two heads are better than one.” Alalahanin na ang pag kakaisa at kooperasyon ay malaki ang maitutulong sa trabaho kaya huwag tanggihan ang tulong ng iba. Isa pang mapupulot sa katagang ito ay ang kababaang loob, maaaring kayang kaya mo ang isang gawain ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon, darating din ang oras na kakailanganin mo ang tulong ng iba.
  7. Alam ko na yan.” Buksan ang iyong isip sa ibang posibilidad, dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ang iyong iniisip at ginagawa. Halimbawa sa isports, kahit gaano kagaling ang mga basketbolista ay nag eensayo pa rin sila araw araw upang mas lalong mahasa ang kanilang skills. Baka naman iniisip mo na pa ulit ulit lamang ang impormasyon na ibinibigay sa iyo, alalahanin na napakabilis magbago ng bagay bagay lalo na sa teknolohiya kaya kung sa palagay mo ay alam mo na ang lahat ng bagay ay mabuting makinig muna at alamin kung mayroong ibang anggulo o dagdag na kaalaman sa mga dati mo ng alam.
  8. Wala akong oras para dyan.” Maaari totoong marami kang ginagawa sa trabaho, ngunit kung ang bagong proyekto ay lubhang makatutulong sa inyong organisasyon ay maaari kang magbigay ng oras para dito, at baka may matutunan ka o kaya makapagbigay ka ng ambag na malaki ang magiging tulong para sa ikaaangat ng inyong kompanya.
  9. Gahol na gahol, kulang sa oras.” Isa itong katagang malimit nating marinig kung minamadali tayo sa trabaho, mabuting tutukan ang pinapagawa, at magbigay ng takdang oras para magawa ang trabaho dahil mahalaga ito para sa mga taong nanghihingi ng tulong.

Maraming pang ibang bersyon ng mga negatibong salita na kagaya nito. Minsan ay hindi natin maiiwasang sabihin sa ating mga kasama sa trabaho o kaya naman sa ating mga sarili. Hindi madali ngunit kinakailangan pagsikapan natin na baguhin ang ating pananaw at hangga’t sa maari huwag na lamang mag salita kung hindi rin maganda ang ating sasabihin. at mga gawi ay mababago natin at maiiwasan ang pagsasabi ng mga salitang hindi makatutulong sa ating trabaho.