Kung isa ka rin sa mga tao na may New Year’s Resolution upang mapabuti ang sarili, marahil ay nagkaron na ilan na mga ito na hindi mo rin nagawa dati.  Sa simula ng taon ay iniisip natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating gawin para sa isang buong taon. Ngunit minsan ay inaabot lamang tayo ng ilang araw o ilang linggo ay itinitigil na natin ang ating mga nasimulan.

Isang halimbawa dito ang ating kalusugan. Marami sa atin ang gustong magpapayat lalo na kung nadagdagan ang ating timbang dahil sa bakasyon. Magsisimula mag ehersisyo sa mga unang araw o linggo ng bagong taon. Ngunit kapag hindi nakakita ng pagbabago ay itinitigil na ito. Maaaring may ibang dahilan kaya hindi natin ito itinutuloy nguni’t hindi maikakaila na dahil mahirap ito gawin kaya hindi ito naipagpapatuloy.

Isa ito sa mga dahilan kaya madalas hindi nagagawa ang mga bagay na nakalista sa ating New Year’s Resolution. Suriin natin ang iba pa ng mga dahilan:

  1. Gusto mong makita agad ang resulta ng iyong mga ginagawa. Alalahanin mo na kailangan ng patuloy na paggawa ng mga bagay upang makita ang magandang resulta. Huwag bibiglain ang sarili at umasa na makita kaagad ang results. Unti unti mo lamang ito gawin. Makikita mo rin ang pagbabago kasama nito ang pagbabago rin ng iyong kilos at kaugalian na iyong nais na masimulan sa bagong taon.
  2. Walang kasama sa paggawa ng bagong bagay, at walang suporta ng iba. Malaki ang mga maitutulong ng pag alalay ng ibang tao ang iyong mga adhikain para sa susunod na taon. Ipaalam ito sa kanila at hingin ang kanilang tulong upang matupad ang iyong mga nais na mangyari. Halimbawa, kung gusto mo dumami ang iyong mga kliyente sa darating na taon ay ipaalam ito sa iyong mga kasama sa trabaho. Maaari kang manghingi ng mga pangalan sa kanila na iyong maaaring padalhan ng email o kausapin.
  3. Hindi mo tinanong ang iyong sarili kung bakit mo nga ba kailangan gawin ang mga bagay na iyong ilinista. Sinasabi ng mga eksperto na mas mahalaga ang tanong na BAKIT mo ginagawa ang isang bagay kaysa sa tanong na para saan ba ito. Ayon sa kanila kung matindi ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay ay mas malaki ang pagkakataon na simulan mo ito at ipagpatuloy ang pag gawa. Halimbawa, nais mong makitang lumaki ang iyong mga anak at sila ay magkaroon ng sarili nilang mga pamilya. Isang napakagandang dahilan ito para magsimula sa pag e ehersisyo, kumain ng masustansiya, at ipagpatuloy ito sa kabuuan ng taon.
  4. Kawalan ng paraan para makita ang iyong mga nagawa at hindi nagawa. Kapag hindi mo nakikita ang iyong mga dapat gawin ay madali ito mawaglit sa iyong isip. At dahil nawaglit ito sa iyong isip ay patuloy mo itong hindi magagawa. Kaya mabuting magkaroon ng isang kwaderno na iyong palaging makikita upang magawa mo ang mga mahalagang bagay na makatutulong sa iyong trabaho.
  5. Labis na pinahihirapan ang sarili. Mabuti ang magpursige para makamit ang iyong adhikain. Ngunit ang sobrang pagpapahirap sa sarili upang mangyari o makuha ang isang bagay ay hindi makatutulong sa iyo. Sapagkat kung mahihirapan ng labis ay maaaring makalimutan mo ang lahat ng iyong nasimulan. Halimbawa sa pag eehersiyso, kung nais mong tumakbo ng isang kilometro kaagad sa iyong unang araw ng pagtakbo. Maganda ang iyong goal pero hindi ito makatotohanan lalo na kung hindi mo pa nagagawang tumakbo ng ganitong kalayo. Magsimulang tumakbo ng ilang metro muna at habang tumatagal ay dagdagan mo ito. Kung nararamdaman mo na lumalakas na ang iyong katawan ay simulan mo na ang pagtakbo ng ilang metro hanggang sa maabot mo ang iyong nais na tagal at haba ng takbo.
  6. Hindi ka natutuwa sa iyong ginagawa. Kahit na anong bagay, kung wala ang iyong puso dito ay hindi mo ito magagawa at maipagpapatuloy. Alamin ang lahat ng iyong dapat na malaman para sa isang bagay o aktibidad na iyong gagawin upang lumalim ang iyong kaalaman at pagnanasa na gawin ito. Halimbawa, kung nais mong matuto ng isang software application, alamin kung saan ba ito ginagamit, sinu sino ang mga nakikinabang sa software at iba pang bagay na kaugnay nito upang mas tumindi ang iyong pagnanais na matuto nito. Ang pagkakaroon ng malinaw na kaalaman tungkol sa iyong ginagawa at kung sino ba ang maaring makinabang dito ay maaring makadagdag sa saya dito.
  7. Nagiisip ka lamang ng iyong mga dapat na gawin. Madalas ang pag iisip ng mga dapat na gawin ang iyong napagtutuunan ng pansin at hindi ang pagkilos upang maisakatuparan ang iyong mga naisip at na plano. Ayos ang pag iisip at pagpa plano dahil dito nakasalalay ang iyong mga dapat na gawin, ngunit bigyan mo rin ng takdang oras kung kailan mo kailangang gawin ang iyong mga na plano upang maisakatuparan ito.
  8. Kapos sa paniniwala sa sarili. Naniniwala ka ba na magagawa mo ang iyong mga naisip at na plano para sa darating na taon? Kung hindi mo ito masagot ng OO ay marahil kulang ang iyong pananalig na kakayanin mo ito gawin. Kailangan ng malinaw na pananaw para sa iyong mga nais na magawa para sa darating na taon. Sinasabi ng mga eksperto na kailangang magkaroon ng larawan sa iyong isip na magagawa mo ito upang maisakatupuran. Kaya habang maaaga pa ay isulat o maglagay ng mga larawan na makapagbibigay ng ibayong sigla sa iyo upang magawa ang iyong mga dapat na gawin sa araw-araw.
  9. Kulang sa pagpapalano. Maaaring naisip mo ang lahat ng mabuting bagay para sa bagong taon ngunit hind mo ito maaayos na nailatag sa iyong isip at sa iyong kwaderno. Isulat ang bawat hakbang na iyong gagawin upang maging matagumpay ang iyong mga balak para sa bagong taon. Walang perpektong plano. Nguni’t kung ikaw ay gagawa at magkakaroon ng diskarte upang makamit ang iyong adhikain, ay tiyak na matutupad ito.

Magsimula ng dahan dahan at patuloy mong gawin ang iyong mga nasimulan. Ito ang mga mahahalagang susi para matupad mo ang iyong planong magandang pagbabago sa bagong taon. Sana nakatulong ang artikulong ito sa’yo. Hangad namin ang mas masaganang bagong taon para sa lahat ng mga manggagawang Filipino.

 

Photo Credit: Getty Images