Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ng mga tanong at sagot na madalas itinatanong sa mga job interviews ay ating talakayin naman ang tamang pagsagot sa tanong na “Ano ang iyong mga kahinaan?” o “What are your weakneses?”

Maaaring isipin mo na na isa itong “trick” question. Ngunit kung masasagot mo ito ng maayos ay magkakaroon ka ng dagdag na marka na makatutulong upang umusad ang iyong job application. Kalakip din dito ang iyong mga ginagawa upang maibsan ang iyong kahinaan.

Hindi madali sa karamihan na sagutin ang tanong na ito, dahil hindi mo naman gustong pag usapan ang iyong mga kahinaan. Ngunit dahil nakasalalay dito ang iyong pagka tanggap sa trabaho ay kailangan mo itong sagutin.

Ang bawat kahinaan ay maaaring mapalakas kung alam mo ang iyong sariling kahinaan.

Kung kakatapos mo pa lang mag-aral

Para sa mga katatapos pa lamang ng pag aaral, ang iyong kahinaan ay ang iyong kakulangan ng karanasan sa trabaho. Ngunit maaari mong sabihin na ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang maging karapat dapat sa trabaho at maaari mong idagdag ang iba mo pang kakayahan bilang kapalit ng iyong kahinaan.

Para sa karamihan na Manggagawa

Iba iba ang kahinaan ng bawat isa at susubukan nating sagutin ang ilang kalimitan na mga kahinaan ng mga Empleyado.

Hindi maka ‘hindi’. May mga tao, empleyado na nahihirapang magsabi na hindi nila matatapos ang trabaho sa takdang oras kung idadagdag sa kanilang ang isa pang trabaho kaya nahihirapan silang humindi sa isang bagong gawain.

Sa ganitong pagkakataon ay maaari mong sabihin na nahihirapan kang humindi dahil sa nahihiya kang tanggihan ang isang trabaho, ngunit maaari mo din naman sabihin na kailangan mo ng dagdag na oras para dito o kaya ay magbigay ka ng palugit o oras kung kailan ito matatapos.

O kaya naman ay maaari kang gumamit ng isang application o software na makatutulong sa iyo na makita ang oras na gugulin mo sa isang project upang makapagbigay ka ng oras at palugit upang matapos ang isang bagong proyekto.

Kakulangan sa Karanasan. Ang paggamit ng ilang computer software na madalas na kinakailangan sa negosyo at trabaho ay isang mahalagang katangian ng isang empleyado. Ngunit may mga empleyado na nahihirapan sa paggamit nito, hindi dahil sa hindi nila ito inaral ngunit dahil kulang lamang ang kanilang karanasan.

Isang magandang halimbawa ang paggamit ng Microsoft Execel. Kalimitan na itong ginagamit sa mga trabaho pang opisina o clerical nguni’t hindi lahat ay bihasa sa paggamit nito. Kung isa ito sa iyong kahinaan maaari mo ito banggitin ngunit siguraduhin mo na may ginagawa ka upang mapagbuti ang kahinaang ito lalo na kung ito ay kailangan sa iyong trabaho.

 

Ano man ang iyong sagot sa tanong na ito dapat ay may kaakibat na solusyon. Ipagpatuloy mo rin na pagbutihin ang iyong mga kakayahan upang maging karapat dapat sa trabaho.

Tandaan na itinatanong ito upang malaman ng Recruiter kung angkop ang iyong mga kakayahan sa trabaho na iyong nais pasukan. Kaya naman sikapin na sagutin ito ng tapat, at kinakailangan na nagbibigay ka ng tunay sa solusyon sa iyong kahinaan sakaling matanggap ka sa trabaho.