Lahat tayo ay dumaan sa ganitong pagkakataon. Ang unang-una na kinakailangan na panghawakan ay ang iyong mga reaksiyon, damdamin at isip.

Madalas kapag may hindi magandang nangyari ay nawawalan kaagad tayo ng pag asa. Halimbawa, kapag hindi mo nakuha ang isang malaking kliyente ay nawawalan ka ng gana na ipagpatuloy pa sa iyong paghahanap ng bagong kliyente. Alalahanin mo na hindi katapusan ng mundo kapag hindi mo nakamit ang isang bagay. Dadating din ang pagkakataon na makakahanap ka ng ibang kliyente, na mas maaring mas higit pa sa kanila ang pangangailangan.

Paniwalaan mo na darating din ang oras na makakakuha ka ng mas higit na magandang pagkakataon. Tiyak na darating ang magandang oportunidad para makabawi ka sa iyong pagka sawi. Hindi panghabambuhay ang pagkasawi at ang pagkatalo. Isa lamang proseso ito na iyong pagdadaanan. Marami pang darating na pagkakataon upang mapatunayan mo ang iyong sarili.

Ang Pagkasawi ay Pansamantala lamang

Hindi panghabambuhay ang pagkasawi at ang pagkatalo. Lahat ng mga nagtatagumpay ay dumadaan sa yugtong ito. Marami pang darating na pagkakataon upang mapatunayan mo ang iyong sarili.

Pag isipan ng mabuti ang mga pangyayari kung ito ba ay karapat dapat na pag ukulan ng panahon at emosyon. Kung hindi ay mas mabuting maglaan ka ng oras sa mga bagay na makapagpapabuti sa iyo, tulad ng pag-aaral ng bagong kasanayan.

Isipin mo na isa lamang itong pambihirang pangyayari. Hindi ito mauulit kung pagbubutihin mo ang iyong mga gawain at gagawin ang tamang hakbang.

Pag-aralan ang nangyari at gumawa ng panibagong solusyon sa problema. Kung nawala ang isang kliyente ay maaaring may nasabi ka o may nagawa ka na hindi nila gusto, o kaya naman ay sadyang may mas mabuting solusyon ang ibang kompanya para sa kanila. Gumawa o mag isip ng mga paraan upang sa susunod na pagkakataon ay makuha mo ang tiwala ng iyong mga parokyano.

Ang pagkatalo o pagkasawi sa isang bagay tulad ng nabanggit ay isang tuldok lamang sa iyong buhay. Hindi ito dapat mag dikta ng kahihinatnan ng iba pang bahagi ng iyong pagkatao.

Huwag mong dibdibin ang iyong pagkatalo. Maaring personal sa iyo ang dahilan kung bakit  gusto mong umangat sa iyong trabaho. Ngunit alalahanin mong naghahanap buhay ka para magsilbi sa iba at hindi upang mapagbigyan ang iyong mga personal na adhikain.

Maging Mahinahon

Maging kalmado o mahinahon sa gitna ng pagsubok. Totoong madali itong sabihin ngunit mahirap gawin. Piliin mo muna manahimik o huwag ka muna magbibigay ng opinyon sa harap ng pagkatalo. Malinaw na isip at damdamin ang kinakailangan upang maka isip ng tamang sagot o solusyon sa problema. Ang iyong reaksyon ang madalas na dahilan kung bakit lumalala ang isang suliranin. Kaya piliin na maging payapa, kalmado, at malinaw ang iyong pag iisip pati na rin ang iyong damdamin.

Tignan mo ang kabuuan ng pangyayari. Tulad ng binabanggit natin tungkol sa pagkawala ng isang kliyente ay isa lamang itong bahagi ng iyong trabaho. Oo malaki ang maiaambag nito sa iyong tagumpay ngunit hindi ito ang kabuuan ng iyong trabaho.

 

Panandalian lamang ang pagkatalo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ay mabibigo. Ang mahalaga ay matuto ka dito upang sa susunod ay maiwasan mo na ito. Ang solusyon ay ang patuloy na pagbibigay ng lahat ng iyong makakaya sa trabaho upang kapag dumating ang tamang oras ay makuha mo ang iyong inaasam na tagumpay sa buhay.