May mga tanong sa mga job interview na palaging naitatanong sa mga aplikante. Lumalabas ang mga ito ng paulit-ulit sa mga job interviews kaya kinakailangan na handa ka sagutin ito.

1. “Maaari ka bang maglahad ng tungkol sa sarili mo?” o “Tell me about yourself

Ikaw paano mo nga ba sinasagot ang tanong na ito? Maaari ka magbahagi tungkol sa iyong pinag-aralan at tungkol sa iyong matataas na marka at mga karangalan na natanggap. Lalo na kung katatapos mo pa lamang sa pag-aaral. Bukod dito ay kailangan mo rin maihanay ang iyong mga kakayahan sa pangangailangan ng kompanya.

Ngunit kung may may karanasan ka na sa pagta trabaho, maaari mo ng sagutin ang tanong na ito base sa iyong nakalipas na trabaho. Halimbawa, kung naghahanap ang kompanya ng isang customer service representative ay mabuting magbigay ng mga karanasan na makapagpapakita ng iyong kakayahan na gawin ang trabahong ito.

Basahin mo rin ng mabuti ang ‘Job Description’ ng trabaho na iyong namamataan upang handa ka sa anumang tanong na kanilang ibibigay.

2. “Ano ang kaibahan mo sa ibang aplikante?” o “How are you different from other applicants?

Maaari mo ng ilahad ang iyong mga kakayahan tulad ng pagiging ma pasensya sa mga customers.

Halimbawa, kung dati kang guwardiya at nakasalang ka sa interview upang maging Customer Service Representative, ay maaari mong sabihin na mahaba ang iyong pasensiya pagdating sa pakikitungo sa mga customers. Bigyan diin mo rin ang iyong paggalang sa kanila kahit ano pa ang kanilang itsura o ugali.

Huwag mo kalimutan banggitin ang mga kakayahan mo na maiaambag sa trabaho. Kung dati kang kahera, banggitin mo na hindi ka nagkaroon ng pagkukulang sa bilang ng pera sa kaha. Siguraduhin mo lamang na totoo at tunay ang pangyayaring iyong babanggitin.

3. “Bakit mo gustong magtrabaho dito sa amin

Huwag kang matakot sa tanong na ito. Siguraduhin lamang na masasagot mo ng maayos. Alalahanin na gusto lamang malaman ng recruiter kung desidido kang magtrabaho para sa kanila. Mabuting magsaliksik ka muna tungkol sa kanilang organisasyon. Maghanap ng impormasyon tungkol sa kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng internet o Google search upang madali mong masagot ang tanong na ito. Hindi mo naman kinakailangan alamin lahat tungkol sa kanilang organisasyon nguni’t maganda kung makakahanap ka ng mga mabubuting bagay tungkol sa kanila na gusto mo maging bahagi.

Sabihin ang mga bagay na maganda na napansin mo tungkol sa kompany at kung paano mo maiuuganay ang iyong sarili sa ginagawa at prinsipyo ng kompanya. Isang halimbawa na sagot ay~ “Gusto kong mag trabaho dito dahil maipagpapatuloy ko ang pagtulong sa mga nangangailan ng dagdag na impormasyon para sa kanilang pag-aaral. Naniniwala kasi ako na kailangan ng tamang impormasyon ng bawat mag-aaral upang maging matagumpay sila.

 

Tatlo lamang ito sa mga madalas na itanong sa mga job interviews at marami pang ibang tanong, abangan ang susunod na artikulo upang malaman kung paano sagutin ang iba pang karaniwang tinatanong sa isang job interview.