May mga araw na napakahirap maging positibo sa ating trabaho kahit tayo nasa bahay lamang nagtatrabaho. Lalo na kung samu’t sari ang mga pagsubok na ating hinaharap. Pero may mga paraan upang matulungan mo ang iyong sarili upang maipagpatuloy natin gawin ng maayos ang ating mga ginagawa araw-araw.

Pagiging Positibo

Simula pa lamang ng araw ay maging positibo ka na. Upang habang lumilipas ang araw ay maayos na ang iyong disposisyon at maari mo din magamit ito upang maging maayos ang iyong mga gawain. Ituon ang iyong isip sa mga positibong bagay sa iyong paligid at sa iyong mga nakikita at naririnig. Sa pamamagitan nito, malalampasan mo ang pag-iisip ng mga negatibong mga bagay.

Makinig o manood ng mga positibong podcast at videos na makatutulong para maiba ang iyong pananaw sa kasalukuyan. Mayroon ding mga inspirational qoutes na iyong maaaring basahin upang tumaas ang iyong moral.

Laging isipin na may mabuting mangyayari kahit sa gitna ng isang krisis.

Pagpapasalamat

Magpasalamat na may trabaho ka lalo na sa panahon ngayon na marami sa ating mga kababayan ang nawawalan ng hanapbuhay. Napakarami din ang hindi makapagtrabaho dahil nais nilang maka-iwas sa umiiral na sakit.

Madaling gawin ang magpasalamat kung mabuti ang nangyayari. Pero paano kung walang magandang nangyari sa araw mo? Kahit gaano kapangit ang naging araw, ay malamang mayroon pa rin bagay na maaari mong pasalamatan. Pagtuunan mo ng pansin ang maliit na bagay na ito at magugulat ka na makatutulong ito upang magbago ang iyong nararamdaman at pananaw.

Ang maliliit na mga bagay ay kinakailangan pasalamatan din tulad ng computer na ginagamit mo o di naman kaya ang pagkakaroon ng internet connection. Kung bukas ang iyong loob sa maliliit na bagay, lalo mo na mas mapapahalagahan ang malalaking bagay tulad na lamang ng pagkakaroon ng trabaho. Patuloy na magbibigay ito sa’yo ng oportunidad upang kumita at maitaguyod ang sarili at ang iyong pamilya.

Pagbaliktad sa mga masamang sitwasyon

Isang mainam na paraan ang paghahanap ng mabuti sa masamang sitwasyon na wala ka ng kontrol. Halimbawa, kung lagi ka nawawalan ng internet sa inyong bahay pagdating ng hapon at hindi ka na makapagtrabaho. Maari mo gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng paraan upang matapos ang trabaho mo ng maaga at matuto ng bagong kasanayan gamit ang tulong ng mga libro o di naman kaya’y downloaded na video at e-books. Kapag dumating ang pagkakataon na mayroon ng internet muli ay maaari mo ng ipasa ang iyong nagawang trabaho at hindi mo mararamdaman na sinayang mo lamang ang iyong oras.

Pakikipagugnayan sa mga kasamahan

Hindi ka nag-iisa. Makipag-ugnayan sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Lalo ngayon kung saan nasa bahay ang marami sa mga trabahador. Gamitin ang social media at iba pang mga tools tulad ng Zoom. Humingi ng rekomendasyon o payo tungkol sa iyong trabaho kung kinakailangan o kaya naman ikaw mismo ang magbigay ng payo na makatutulong sa iba.

Pag aayos ng kagamitan sa bahay

Ang pagkakaroon ng maayos at malinis na kapaligiran ay marahil nakakaligtaan gawin ng marami sa atin. Ngunit isa ito sa mga susi upang maging maayos ang atingpaghahanapbuhay sa bahay. Malaki ang maitutulong nito upang gumanda ang iyong disposisyon at gumaang ang iyong pakiramdam. Ganito rin dapat ang iyong ginagawa kung ikaw ay nagbalik opisina na.

 

Ikaw ang magpapasaya kung ano kahihinatnan ng iyong araw lalo na kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon makapag trabaho sa bahay. Mas maganda kung iisipin mo na maraming mabuting mangyayari kung ipagpapatuloy mo ang mabuting paggawa. Ang ating trabaho ay ang ating serbisyo hindi lamang para sa ating kompanya, ito ay serbisyo para sa ibang mga tao rin na may mga pangangailangan.

Kung may alam ka na ibang paraan upang labanan ang pagiging negatibo lalo na sa panahon ngayon ay ikomento dito.