Malaki ang naitutulong ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho dahil marami kang magagawa at mabilis matatapos ang iyong mga nasimulang proyekto. Kapag patuloy ang produksyon, tiyak na gaganda ang daloy ng pag-gawa. Mabuti ito para sa indibidwal upang maitaas ang kanyang kompyansa sa sarili at maipakita ang galing pagdating sa trabaho. Nakabubuti rin ito sa iyong kaisipan at pangangatawan.

Ngunit kailangan mo paring magpahinga.

Iilan dito ang maging resulta kung ikaw ay kulang sa pahinga:

 • Kung kulang ang iyong pahinga at pagod sa iyong trabaho, magiging mababa rin ang antas ng iyong paggawa.
 • Hindi magiging maayos ang iyong pag-iisip, hindi mo lubos na magagamit ang kapasidad ng iyong utak. Maaaring makalimutan mo ang mga mahahalagang bagay.
 • Maaring mawalan ka ng gana sa pagtatrabaho dulot ng pagkapagod.
 • Makakaapekto ito sa iyong emosyon. May mga tao na nakararamdam ng lungkot. Isa itong reaksyon ng isip na hindi natin napapasin.
 • Ayon sa mga doktor, maaaring magkasakit ang mga taong kulang sa pahinga o tulog. May kinalaman ito sa kalusugan ng puso at maaaring mapabayaan ang iyong katawan na magdudulot ng pagkataba.
 • Delikado din ang kakulungan sa tulog o pahinga lalo na kung ikaw ay nagmamaneho o gumagamit ng makina sa pabrika o heavy equipments.

Paano nga ba makakakuha ng sapat na pahinga?

Para sa iba ay madali lamang gawin ang solusyon, ngunit mainam na rin talakayan natin ito sa kapakanan ng iba na nakalilimot na maglaan ng tamang oras para magpahinga.

 1. Magpahinga ka sa oras ng pahinga. Minsan sa kagustuhan mo na matapos ang iyong mga gawain ay nakalilimutan mo ang magpahinga. Gamitin ang iyong 15 minute breaks upang ipikit ang mata at umidlip kung kailangan.
 2. Maglaan ng 7 hangang 8 oras na tulog gabi-gabi. Mahalaga ang pagtulog sa gabi para sa pagkumpuni ng katawan at ng utak sa pagod ng katawan.
 3. Matulog sa takdang oras bawat gabi. Halimbawa: Matulog ka sa tuwing sasapit ang alas otso ng gabi, upang masanay ang isip at katawan na magpahinga sa tamang oras.
 4. Tumigil o iwasan ang paggamit ng cellphone o panonood ng TV sa oras ng pahinga. Napag-aralan ng mga experto na hindi tumitigil ang aktibidad ng isip at lubha itong napapagod kapag gumagamit tayo ng gadgets o nanood ng telebisyon.
 5. Mag ehersisyo, ngunit huwag tatlo o apat na oras bago matulog sa gabi. May mga pagkakataong mahihirapan kang matulog pagkatapos mag-ehersisyo. Ang tamang oras ng pagehersisyo ay sa umaga, maaaring maglakad lakad sa paligid ng iyong opisina o pabrika upang maeherisyo ang iyong katawan.
 6. Maari mong linisin ang iyong silid at ayusin ang iyong higaan upang maging komportable ang iyong pagtulog. Masarap matulog kung maayos at malinis ang iyong higaan.
 7. Gumamit ng mga scented oils na makatutulong upang maging mahimbing ang iyong pagtulog. Ipinapayo ng mga experto na ilagay ito sa isang burner sa ligtas na lugar.
 8. Iwasan ang pag-inom ng kape o alak bago matulog sa gabi.
 9.  Mag meditate o huminga ng malalim ng ilang beses habang nakahinga sa gabi.

 

Sana ay makatulong ang mga suhestiyon na ito upang maalagaan mo ng husto ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapahinga. Kung may alam ka pa na ibang paraan ng epektibong pagpapahinga ay maari mong isulat sa comment box.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet