Sa panahon ngayon, napakadaling makaramdam na parang binabalewala na ang ating kontribusyon sa ating trabaho. Marahil, hindi ka nabibigyan ng karampatang pagpupugay bagaman ginagawa mo naman ang iyong trabaho. Ang ating mga organisasyon ay maaring nahihirapan din dahil sa hamon ng panahon. Bakit mo nga nararamdaman ito? May mga mungkahi ka marahil na hindi pinapakinggan o kaya naman ay binabalewa ang iyong mga ambag sa trabaho. Kung ganito ang nangyayari ay maaaring makaramdam ka ng lungkot at kawalan ng halaga sa iyong sarili. Nguni’t maaring may iba pang mga dahilan na ikaw lang din ang makakatuklas.

Ano ba ang dapat gawin kung nararamdaman mo na ang pagbalewala sa’yo?

Maaaring sa tingin ng iba ay napakaliit ng iyong ambag. Ngunit kung ginawa mo naman ang lahat ng iyong makakaya upang maka pagbigay ng kontribusyon ay hindi mo kailangang ikalungkot ito. Ang pagbigay ng lahat ng iyong kayang gawin para sa iyong trabaho ay dapat ikagalak.

Silipin natin ang buhay ni Nikola Tesla. Siya’y pinagtawanan at hindi pinansin ang kanyang mga ideya hanggang mapatunayan hanggang sa kasalukuyang panahon na perpekto ang kanyang mga mungkahi. Ginawa niya ito para sa ikabubuti at ikauunlad ng sangkatauhan. Maaring kaya hindi nila lubos na matanggap ang iyong ginagawa, ideya o suhestiyon ay dahil hindi pa nila nakikita ang pakinabang nito sa kasalukuyan o sa hinaharap. Hindi nila marahil naiintindihan ang iyong konsepto nito at ang mga posibilidad.

Maaari din naman sadyang walang ganun kalaki ang kahalagahan ng iyong gawain at kailangan mong baguhin ito upang maging mas maging kapakipakinabang para sa iyong kompanya. Kung ito ang katotohanan ay huwag ka pa rin mawalan ng loob, sikapin na mas pagbutihin ang iyong ginagawa upang maging karapat dapat ka sa departamentong iyong kinabibilangan.

Pamantayan sa mga Katrabaho

Ang pamantayan ng mga amo ay iba sa kanilang trabahante. Maaaring hindi ka umaabot sa kanilang pamantayan kaya hindi napapansin ang iyong mga nagagawa para sa trabaho. Alamin mo ang kanilang nais na makamit para maihanay mo ang iyong pamantayan sa kanilang nais na makita mula sa iyo.

Sa kabilang banda, kung may makita ka na mabuting bagay na ginagawa o iminumungkahi ng mga kasama mo sa trabaho ay puriin mo ito. Huwag mo rin pigilan ang iyong sarili na banggitin ang mabuting trabaho ng iyong mga kasama sa trabaho. Ang pagkakaroon ng ganitong kultura ay mabuti upang magakroon ng magandang ugnayan ang isa’t isa.

Huwag mong dibdibin ang kawalan ng papupuri. Ituloy mo lamang ang iyong mabubuting ginagawa. Dahil hindi ka naman nagtatrabaho para makatanggap ng papuri. Nandyan ka upang maging isang kapakipakinabang na bahagi ng inyong kompanya at makamit ang inyong adhikain na makapag bigay ng pang tustos sa iyong sarili at pamilya.

Gumawa ng sariling ‘Accomplishment Report’

Isa itong paraan para papurihan ang iyong sarili kung may natapos kang bagay sa iyong trabaho, maliit man ito o malaki. Ang mga empleyado na mayroon nito ay hindi kailangan ng papuri mula sa kanilang mga amo o kahit sinoman. Dahil alam nila sa kanilang sarili na nagagawa nila ang kanilang mga dapat na gawin at hindi nila kailangan na sabihin ng iba na sila ay karapat dapat sa trabaho at may naiaambag para dito.

Alalahanin mo na iba ang pananaw ng tao at hindi mo maaaring ipilit ang iyong ideya o suhestiyon gaano man ito kaganda para sa iyo. Hindi nakikita ng iba ang nakikita mo. Kaya rin nasabi ni Abraham Lincoln~

“Huwag kang mag-alala kung hindi ka nakatanggap ng pagkilala, ngunit pilitin mong maging karapat-dapat sa pagkilala.”

Maaaring hindi nakikita ng iyong amo ang kahalagahan, kagandahan at brilyo ng iyong mga nagawa. Pero hindi ito dahilan upang panghinaan ka ng loob at mawalan na gana na ipagpatuloy ang iyong mga nasimulan at ginagawa sa kasalukuyan.  Sa huli ay makikita mo rin ang kahalagahan ng iyong pagpupursige. Ikaw ang makikinabang sa lahat ng iyong pinaghirapan, dahil ikaw ang uunlad bilang manggagawa.