Marami ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemiya. Kaya naisipan namin na magbigay ng impormasyon kung paano ka makakakuha ng unemployment benefits mula sa SSS kung ikaw ay isa ng miyembro.

Hindi po ito utang o loan. Ito ay isang benepisyo bilang miyembro ng SSS kung ikaw ay nawalan ng trabaho sa di inaasahang mga pangyayari. Walang kailangan bayaran pagkatapos ito makuha.

Ayon din ito sa batas Republic Act no. 11199, na pinirmahan ito noong ika 7 ng Pebrero 2019 na naging epektibo noong ika 5 ng Marso 2019.

Kung apektado ang iyong kabuhayan dahil sa pandemiya, basahin ang mga sumusunod na mga guidelines upang maintindihan ng mabuti ito kung paano kunin ito:

 • Hindi dapat hihigit sa 60 years old ng ikaw ay nawalan ng trabaho. Maari ka ng kumuha ng ibang benepisyo mula sa SSS kung ikaw ay higit na sa 60 years old.
 • Kung ang edad mo ay mas mababa sa 60 years old kailangan ay mayroon kang at least 36 months na contributions. At sa loob ng 18 buwan, ay mayroon ka dapat na kontribusyon na 12 beses.
 • Dapat ay hindi ka nakatanggap ng Unemployment Benefits mula sa SSS noong nakalipas na 3 taon.
 • Nawalan ka ng trabaho dahil sa downsizing o ‘economic’ down turn. Ibig sabihin nagbawas ng mga empleyado ang iyong employer dahil hindi na nila kayang bayaran ang inyong sweldo.

Maliban sa downsizing o retrenchment, narito pa ang ibang mga dahilan na sakop ng Unemployment Benefits ng SSS:

 1. Pagkakaroon ng ‘Labor Saving’ devices (tulad ng makinarya o robotics)
 2. Pagkakaroon ng Kapareho na Trabaho (Redundancy)
 3. Pagsasara ng kumpanya (Cessation of operation)
 4. Pagkakasakit (Illness or Disease)
 5. Kalamidad o Sakuna (Natural o Man-made disasters)

Ano ang mga kinakailangan upang makakuha ng Benepisyo?

 1. DOLE Certification na nagsasabing eligible ka makatanggap ng ayuda galing sa SSS. Humingi ng sulat mula sa inyong kompanyang pinaglingkuran at dapat ay nakasaad doon ang kadahilan kung bakit ka nawalan ng trabaho.
 2. Affidavit of Termination of Employment. Ngunit kung hindi ka makakuha ng sulat o email galing sa inyong dating employer ay maaari ka rin naman na kumuha mismo nito sa Notary Public services.
 3. Certification of Involuntary Separation. Kailangan mo rin kumuha ng panulat na ito mula sa local na DOLE sa inyong lugar.
 4. Dalawang lehitimong ID’s (Isang Primary at isang secondary). Pumili ng sa mga ito:
 • Original and photocopy of one (1) primary ID
 • Passport (Read: Philippine Passport Requirements)
 • Unified Multi-Purpose ID or UMID (Read: How to Apply for UMID)
 • SSS card
 • Voter’s ID Card
 • Driver’s License
 • NBI Clearance (Read: How to Renew NBI Clearance)
 • Postal Identity Card
 • Firearm Registration
 • License to Own and Possess Firearms
 • Permit to Carry Firearms Outside of Residence
 • Seafarer’s Identification & Record Book
 • Alien Certificate of Registration

Magkano ang Unemployment Benefit na iyong matatanggap?

Kung maibibigay mo ang lahat ng dokumento na hinihingi, ay maari ka makakuha ng hindi hihigit sa 20,000 Php. Ang buong halaga na maibibigay sayo ay base sa komputasyon na doble sa kalahati ng iyong buong buwanan na sweldo.

Makipagugnayan ka na sa iyong dating Employer at magsadya sa pinakamalapit ng tanggapan ng SSS at DOLE sa inyong lugar upang mapabilis ang iyong pagkuha ng Unemployment Benefit na ito. Hangad po namin ang inyong kaligtasan, mabuting kalusugan at kapakanan lalo na sa mga panahong ito.

 

Additional Contact and Website information:

DOLE Regional Offices – http://ble.dole.gov.ph/index.php/web-pages/115-dole-regional-offices

SSS Branch Directory – https://www.sss.gov.ph/sss/showBranchDirectory.action