Kung isa ka din sa mga madalas maging bahagi ng mga online meetings ay marahil nakakakita ka ng mga bagay bagay na hindi akma sa inyong pagtitipon. Kadalasan ay may mga kasama ka sa mga pagtitipon na maingay ang paligid. Kinakabahan kapag sila’y nagsasalita at ang iba naman ay parang hindi sila kasali sa usapan dahil parang ayaw nila maging bahagi ng pagtitipon.

Kinakailangan mong magsalita para magbigay ng iyong ideya o opinyon para sa mga mahalagang bagay sa iyong trabaho. Ngunit hindi lahat ay handa sa ganitong sitwasyon.

Narito ang ilang payo na makatutulong para maging maayos ang iyong pagsasalita at maging makabuluhan ang iyong mga ‘Online Meetings’.

1. Alamin ang inyong tatalakayin. Humingi ng impormasyon tungkol dito para mapaghandaan mo.

2. Magsaliksik ng impormasyon tungkol sa inyong pag-uusapan. Para maging handa ka kapag dumating ang oras ng ikaw na ang magsasalita

3. Gumawa ng outline o listahan ng iyong mga sasabihin. Para maging madali para sa iyo na isa-isahin ang mga ito kapag ikaw na ang magsasalita.

4. Ihanda mo rin ang mga litrato at slides para sa iyong presentation. Malaking tulong ito sapagka’t mas papakinggan at papanuorin ang iyong presentation kung mayroon nito. Iwas ang video hangga’t sa maari sapagka’t ito’y nagdudulot ng hindi magandang panonood dahil sa ‘delay’. Mas magiging epektibo ang iyong presentation sa pamamagitan ng paggamit ng mga simple visual aids tulad ng litrato gamit ang powerpoint o iba pang katulad na application.

5. Magsanay na magsalita. Gamitin ang iyong nagawang listan para makapagsanay ng iyong sasabihin. Sinasabi ng mga eksperto na magsanay ng maka ilang ulit bago ang tunay na pagtatanghal para lubos kang handa pagdating ng takdang oras na ikaw na ang magsasalita.

6. Ihanda ang iyong computer, microphone, video camera. Tatlumpong minuto bago ang oras ng pulong. Kamustahin mo rin ang iyong internet connection at iba pang kailangan para sa iyong pagsasalita.

7. Batiin ang mga kasama sa meeting bago simulan ang iyong presentation. Kumustahin mo ang mga taong kasama sa inyong online meeting makatutulong ito para mabawasan ang iyong pag-aalala at upang malaman mo kung mayroon silang problema sa pakikinig at panonood sa’yo.

8. Alalahanin mo ang pinaghandaan mo. Mabuti na balikan mo ang iyong mga sasabihin. Kung ikaw ay mayroon ng outline, balikan mo ito upang magkaroon ka ng simpleng gabay at mas maging madali para sa iyo ang paglalahad ng mga ito.

Kung mayroon kang sariling paraan na maka tutulong sa iba para mas mapabuti ang kanilang online meetings ay mag iwan ng komento sa ibaba.

Maaring bago para sa marami ang pagkakaroon ng online meetings nguni’t matagal ng ginagawa ito sa mga ibang bansa. Ang pagsasanay at pagkakaroon ng tamang disiplina sa paggamit nito ang isa sa mga pangunahing bagong kasanayan lalo na sa panahon ngayon. Pagbutihin mo ito upang buo pa rin ang tiwala ng iyong employer lalo na kung ikaw nabibigyan ng pribilehiyo magtrabaho sa bahay.