Simula pa lamang sa panahon na una tayong naghanap ng trabaho, ay naglaan na tayo ng oras at pagod dito. Ito ay may hangganan sapagka’t nauubos ang ating oras at panahon habang tayo’y nagkaka edad. Kaya kinakailangan na maging wais o Simula pa lamang sa panahon na una tayong naghanap ng trabaho, ay naglaan na tayo ng oras at pagod dito. Ito ay may hangganan sapagka’t nauubos ang ating oras at panahon habang tayo’y nagkaka edad. Kaya kinakailangan na maging wais o S.M.A.R.T sa paghahanap ng trabaho at paghahanap buhay ang kahit sino man.

Maari kang gumawa ng mga hakbang upang magkaroon ng katiyakan ang iyong paghahanap ng trabaho at hindi masayang ang iyong panahon. Narito ang ating suhestiyon na isang epektibong pamamaraan din upang makamit mo ang iyong mga layunin (goals) sa iyong buhay~

Specific (Tiyak)

Measurable (Nasusukat)

Achievable (Matutupad o Makakamit)

Realistic (Makatotohanan)

Time Bound (May takdang panahon o oras)

Specific (Tiyak)

Sa pamamagitan ng paggamit ng itong mga gabay na ito ay mapapadali ang iyong pagplaplano at pagdedesisyon sa mga naangkop na pamamaraan.

Kailangan mo siguraduhin na ang iyong adhikain ay may katiyakan upang maisakatuparan mo ito. Kung wala kang malinaw at tiyak na layunin ay hindi matutupad ang iyong nais na gawin. Lalo na sa paghahanap ng trabaho at kung gusto mo umangat ang iyong antas ng paghahanap buhay. Mabuting sagutin ang mga sumusunod na mga gabay na tanong:

Ano ang iyong nais na makamit, simulan, matapos, o mangyari?

Halimbawang sagot~ “Magkaroon ng trabaho kahit sa gitna ng krisis.”

Bakit mahalaga sa iyo ito?

Halimbawang sagot~ “Upang mayroon akong ipanustos sa mga gastos at sa araw – araw na pangangailangan.”

Paano mo ito magagawa?

Halimbawang sagot~ “Maghahanap ako ng trabaho sa mga lehitimong job portals tulad ng PhilJobNet.”

Ano ang mga hakbang nagagawin mo para makapagsimula?

Halimbawang sagot~ “Aayusin ko ang aking resume.”

Anong trabaho ang bagay sa akin?

Iba-iba ang sagot ng bawat isa para sa tanong na ito.

Magagamit mo ang mga tanong na nabanggit upang makapagsimula ka sa paghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito, maisaayos din ang direksyon ng iyong paghahanapbuhay. Kahit napakaraming hadlang, kung ikaw ay may ganitong pamamaraan upang humarap dito ay kakayanin mo malampasan ang mga ito.

Measurable (Nasusukat)

Nasusukat mo rin dapat ang iyong tagumpay o ang iyong progreso sa iyong mga layunin.

Isang magandang pamantayan dito ang iyong paghahanda upang makamit mo ang iyong nais makamit. Tulad na lamang ng mga bagay na ito:

  • Pag-aayos ng iyong resume
  • Pagpapadala sa mga kompanya na mayroong Job Openings (ilan ng ba ang iyong mga inapplyan na mga trabaho kamakailan?)

Ilan na ba ang napuntahan mo na mga Job Interview na kung saan ikaw ay naimbitahan

Achievable (Matutupad o Makakamit)

Sa pagbuo ng iyong mga layunin, naisip mo ba na kaya mo talaga itong makamit? Mahalaga na angkop ito sa iyong kasanayan (skills), kaalaman (knowledge) at kalagayan (lokasyon at status sa buhay).

Kayang bang abutin o gawin ang iyong mga naisip at na plano na hakbang upang makahanap ng trabaho?

Kung hindi mo pa ito lubos na masagot na “Oo kayang kaya ko ito.”, ay marahil hindi ka pa talaga handa. Ang tanging paraan dito ay maging handa. May oras at pahanon upang madagdagan ang iyong kasanayan, kaalaman at kalagayan.

Realistic (Makatotohanan)

Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at kinakailangan ihambing din sa pagkakaroon ng makatotohanan na paraan upang makamit ito. Kinakailangan na ikaw ay mayroong angkop na Kaalaman, Kasanayan at Kalagayan.

Halimbawa na lamang na ay kung ang hinahanap na empleyado upang mai-promote ay nangangailangan ng ‘experience’ sa pagbebenta sa mga tindahan at pamilyar na sa mga produkto na may kinalaman sa mga ‘electronics’. Kung ikaw ay nanggaling sa larangan ng ‘beauty products’ na trabaho ay siguradong mahihirapan ka makuha ang posisyon na ito. Kaya kinakailangan gawing makatotohanan ang iyong mga layunin.

Ang mas angkop na pamaraan sa ganitong sitwasyon ay ang pagkakaroon ng wastong KKK. Punuin mo ang kakulangan sa pamamagitan ng pagsasanay o di naman kaya’y pagkakaroon ng dagdag trabaho na may kinalaman dito na kaya mong gagawin.

Time Bound (May takdang panahon o oras)

Tumatakbo ang oras natin at habang tayo’y nagkaka edad ay maaring hindi na posible gawin ang ibang mga bagay. Kinakailangan mo lagyan ng takdang panahon kung kalian ito mo ito gusto mangyari.

Mahalagang sangkap ito upang maisakatuparan ang iyong mga layunin sa buhay. Dito nakasalalay kung matutupad ang iyong paghahanap ng trabaho o di naman kaya’y pangarap na hanapbuhay o negosyo. Bigyan mo ang iyong sarili ng ‘deadline’ upang makamit ang mga hakbang na mga ito upang matupad ang iyong mga layunin.

Sana ay makatulong ang mga pamamaraan na ito upang maging mas malinaw ang direksyon na iyong susundan sa paghahanap buhay. Maari mo din ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak sa pamamagitan ng paggamit ng share button sa ibaba.