Ang mga negosyong nakatayo at patuloy na naglilingkod sa kanilang mga parokyano ay kalahati na lamang ang kinikita araw-araw. Mayroong iba na nagsasabing higit pa sa kalahati ang nawala sa kanilang pang araw-araw na kinikita.

Ngunit patuloy silang naglilingkod sa kanilang mga parokyano, at hindi sila nagsasawang magbigay ng nararapat na atensiyon at serbisyo para sa kanilang ma customers.

Ang katwiran nila ay sadyang ganoon ang sitwasyon ng merkado at lahat tayo ay apektado, Pero ipinagpapatuloy nila ang pagseserbisyo at paghahatid ng mga produkto sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nila binawasan ang kalidad at integridad ng kanilang mga produkto at serbisyo.

Itulad natin ang ating mga sarili sa pananalig ng mga Negosyante sa kanilang sarili at organisasyon upang tayo ay maging matatag din.

Ang epekto ng Pandemiya sa ating Sarili

Sa kabilang banda ay may mga empleyado na pinanghihinaan ng loob at nag-iisip na magbitiw sa kanilang mga kasulukuyang trabaho. Hindi naman imposible ang makahanap ng trabaho sa panahon ngayon lalo na kung in demand ang iyong skill at kaalaman. Ngunit isipin mo rin sana ang iyong maiiwanan na trabaho. Marahil walang makagagawa ng iyong tungkulin kung magbibitiw ka. Maaaring matatagalan din makahanap ng kapalit upang matugunan ang iiwan mong trabaho. Alalahanin mo rin ang mga tao maaapektuhan ng iyong desisyon kung bigla kang aalis sa iyong trabaho.

Alalahanin mo rin na maraming empleyado na nawalan ng trabaho ang kasabay mong maghahanap ng bagon mapapasukan.

Kung desedido kang magbitiw at iwan ang iyong trabaho sa ngayon, siguraduhin na may mapapasukan kang bagong kompanya bago ka umalis.

Mga paraan upang pagtibayin ang pananalig sa Sarili

1. Pag-aralan ang iyong trabaho muli, Kadalasan kapag matagal ka na sa trabaho ay madali na na lamang para sa iyo ang mga gawain. Kaya hindi mo na ito nabibigyan ng halaga. Mabuti na simulan mo ulit ang pag-aaral at matuto ng mga bagong hakbang o proseso upang maisagawa ng mas mabuti pa ang iyong trabaho.

2. Magsanay, Humango ng mga bagong skills na kahanay ng iyong kasalukuyang kasanayan. Mabisa ang paraan na ito upang mahalin mo ulit ang iyong trabaho at para manumbalik ang iyong sigla sa trabaho.

3. Magpasalamat at Magpursige. Pagbutihin ang iyong trabaho at isipin mo na dito ka kumukuha ng mga pambili ng iyong mga pangangailangan. Mapalad ka dahil mayroon kang hanapbuhay at hindi ka nawalan ng trabaho tulad ng marami sa ating kababayan.

4. Pag-iingatan ang sarili. Tandaan ang mga bagay na ito:

  • Pagkain ng masustansiya, gulay, prutas at paginom ng maraming tubig.
  • Ehersisyo ang sagot sa maraming karamdaman tulad ng hypertension, diabetes, at stress. May mga taong maganda ang resoponse sa pagkilos o pag-e exercise sapagkat ito din ay nakatutulong upang pagandahin ang pakiramdam sa ating sarili.
  • Ang Vitamin D at iba pang vitamins ay makatutulong sa pagpapalakas ng iyong immune system na makalalaban sa stress, at sa iba pang sakit at virus.
  • Alalahanin ang kahalagahan ng Lusog-isip (Mental Health). Malaki ang naiaambag ng mabuting pangangatawan, masustansiyang pagkain ang kalusugan ng isip. Kung hindi ka kumikilos, hindi nagpapa-araw at hindi kumakain ng wasto ay magkakaroon ng hindi magandang epekto ito sa iyo.

Makatutulong din ang pakikinig ng kaaya-ayang musika, at mga positibong social media tulad ng ‘motivational talks’ o advice mula sa mga eksperto at mga paboriting vloggers.

5. At higit sa lahat, Magpasalamat. May pagkakataon na imbes na magpasalamat ay nasasabi natin sa ating sarili at sa iba ang hirap ng sitwasyon, ang kawalan ng pag-asa at ang pagnanais natin na magbitiw na lamang sa ating kasalukuyang tungkulin, ngunit sa halip na ganito ang atin gawin ay magpasalamat tayo na mayroon tayong trabaho. Kung may kakulangan man dahil sa sitwasyon sa ngayon ay patuloy pa rin na nakapagbibigay sa atin ng sahod upang ipanustos sa ating mga pang-araw araw na gastos at mga obligasyon.

Sama sama nating itaguyod ang ating mga sarili upang makamit natin ng ating mga pangarap sa buhay. Kung maibabalik natin ang pananalig sa ating mga sarili ay makatutulong tayo sa ating mga pinapasukang kompanya. Tiyak na kaya natin lagpasan ito kung buo ang ating loob upang harapin ang araw araw na mga pagsubok.