Parami ng parami ang mga taong nagtatrabaho sa bahay. Ngunit hindi madali ito para sa mga nagsisimula pa lang sa ganitong kalakaran. Marami ang hindi sanay sa pagta-trabaho sa bahay, at dahil dito ay hindi nila nagagawa na mabuti ang kanilang mga tungkulin.

Narito ang ilan sa mga bagay na maarin gawin upang maging mas epektibo at produktibo ang iyong pagtatrabaho sa bahay:

Makipag-ugnayan sa iyong mga kasamahan

Alamin mo kung ang mga dapat at hindi mo dapat gawin ngayon nagwo-work from home ka. Kung alam mo ang mga alintuntunin ay hindi ka maliligaw o malilito sa mga dapat mong gawin sa araw-araw.

Palaging makipag-ugnayan sa iyong mga kasama sa trabaho upang pareho ang inyong pagkaka unawa sa mga dapat na gawin.

Bagaman nasa bahay ka ay kabilang ka pa rin sa isang departamento. Dapat maging malinaw sa iyo kung ano ang mga hangarin ng iyong departamento. Kayo ba ay tutulong upang magbigay ng serbisyo para mga customers na nagtatanong sa chat o kayo ba ay may tinatapos na proyekto? Anuman ang inyong mga hangarin ay kailangang alam mo ito upang makakilos ka ng angkop, na tugma din sa layunin ng grupo.

Planuhin ang mga gawain sa araw-araw

Magkaroon ng mga panuntunan para sa iyong sarili na nakahanay sa panuntunan iyong pinapasukan. Halimbawa, ang pagsisimula ng trabaho sa tamang oras, kung nagsisimula ang oras ng trabaho ng alas otso ng umaga ay dapat magsimula ka sa ganoong oras.

Isa pang halimbawa ay ang tapusin ang kailangang tapusin sa loob ng isang araw.

May mga bagay na hindi mo mapanghahawakan o mako-control tulad ng pagkawala ng internet connection. Kaya dapat ay handa ka na magbigay ng impormasyon gamit ang ibang pamamaraan tulad ng text messaging, o SMS kung sakaling mawalan ka ng koneksyon. Magkaroon ng back-up maging sa iyong trabaho para pagdumating ang hindi inaasahang pangyayari ay mayroon ka pa rin na maisusumiteng trabaho sa iyong amo.

Work-Life Balance

Panatilihing hiwalay ang iyong personal na buhay sa iyong trabaho. Maglaan ng isang lugar para sa iyong paggawa at magtakda ng oras kung kailan ka magtatrabaho. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay malaki ang maitutulong upang ma kondisyon mo ang iyong katawan at pag-iisip sa pagtatrabaho. Magiging epektibong paraan din ito upang makapagbigay ng espasyo sa’yo at sa iyong mga kasamahan sa bahay.

Ilan lamang ito sa iyong maaaring gawin habang ikaw ay nagtatrabaho mula sa bahay, Alalahanin na kinakailangan mo magbigay ng maaayos na trabaho. Isang pribilehiyo ang mabigay ng oportunidad na ito. Huwag sayangin at sirain ang tiwala ng iyong Employer. Isa din itong patunay na kahit na sa iyong sariling tahanan ay patuloy ka na makapaglilingkod ng maayos sa iyong pinapasukan.