Sa dami ng walang trabaho ngayon, maraming tao ang naghahanap ng mapagkakakitaan online. Ngunit hindi lahat ng nakikita nila ay lehitimo, at mapagkakatiwalaan. Marami din na nagsasabing work from home o may pagkakataon na kumita sa bahay, pero kailangan mong maglabas ng pera bago mo ito masimulan. Ang iba naman ay nag-aalok ng ‘business opportunity’ na kung saan kinakailangan ng kapital o salapi at oras upang kumita.

Dito ilalahad natin ang mga totoong trabaho na iyong maaaring pasukin na matatagpuan sa mga job portals tulad ng PhilJobNet. Narito ang ilan sa mga ito:

Call Center Agent

Hindi lingid sa kaalaman natin na maraming BPO sa Pilipinas. Sila ay palaging naghahanap ng mga bagong empleyado. Kailangan lang na mayroon kang sapat na kaalaman at kakayahan na magsalita ng Ingles o iba pang linguwahe tulad ng Spanish o Mandarin. Kailangan mo rin ang computer skills upang madali kang matanggap sa ganitong trabaho.

Writer/ Freelance writer

Marami ang nangangailangan ng mahusay na manunulat. Sila ay nagsusulat para sa mga online magazines, blogs, at social media sites. Kailangan na marunong kang mag research at bumuo ng idea na magagamit mo sa pagsusulat ng mga kapakipakinabang na artikulo at mga babasahin. Isa ding katangian ng isang manunulat ay palabasa at may malawak na pang-unawa at pagsusuri sa mga bagay-bagay.

Data Entry/ Encoder

Bagaman may mga software applications na gumagamit ng AI [Artificial Intelligence] ay kinakailangan pa rin ang Data Entry personnel. Siguraduhin mo lamang na mag-aapply ka sa lehitimong kompanya na matatagpuan sa mga lehitimong Job Portals. Kailangan na mabilis mag type (at least 50 words per minute), matalas at malinaw ang paningin, at madaling maka-intindi ng instructions.

Transcriptionists

Malawak ang trabahong transcriptionist. Mayroong medical transcriptionist na madalas nating makita sa mga job ads ng mga gamot. Legal transcriptionists para sa audio na isinasalin sa digital text na ginagamit sa iba’t iba uri ng media, pati na rin sa korte.

Ito ang iba’t ibang klase ng mga trabaho bilang Transcriptionist na iyong maaaring pasukan kung mayroon kang sapat na kakayahan at karanasan:

Interview Transcriptionist
Academic Transcriptionist
Conference Transcription
Podcast Transcriptionist

Kailangan na matalas ang iyong pandinig, at nakakaintindi ng Ingles o ibang lingwahe. May kaalaman sa pag gamit ng hardware at software na ginagamit sa transcription, matiyaga at masipag sa pag sasalin ng audio sa text, at masinop sa detalye.

Online Educator

Sa ngayon, may mga guro na nagtuturo gamit ang internet. Marami din sa kanila ang napilitang aralin ang teknolohiya upang epektibong makapagturo online. Kung may degree ka sa pagtuturo at bihasa ka sa paggamit ng LMS [learning management system], ay malaki ang oportunidad mo upang makapasok bilang online educator. Kailangan ang tiyaga sa pagtuturo, kaalamang teknikal, at maaayos na pikikitungo sa mga estudyante kung nais mong maging isang online teacher.

Social Media Specialist

Malaking bahagi ng marketing at sales ang umaasa sa social media upang maipakilala ang kanila mga produkto at serbisyo. Ang mga taong may alam sa online marketing at online promotion ang isa sa palaging makikita na nakapost sa mga job ads, pati na rin ang mga trabahong kahilera nito, tulad ng content writers, graphic designers, at professional video editors.

Course Developer

Dahil lahat ng estudyante ay napilitang gumamit ng online learning materials ay nangangailangan ng programang maayosang na makapagtuturo ng kurso online. Ang isang course developer umilikha ng maayos, epektibo, at madaling maintindihang educational materials sa pamamagitan na isang LMS. Malinaw na instructions [tagubilin] ang kailangan, maaayos na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang at malinaw na pagkakasulat ng mga alituntunin ang mga katangian ng mahusay na likha ng isang online course creator.

Programmers/Developers

Ilang dekada ng in demand ang trabahong ito. Ang isang mahusay ng coder ay bihirang mawalan ng trabaho. Ang ating mundo ay pinagagalaw ng teknolohiya, ang mga negosyo at mga sangay ng gobyerno ay gumagamit ng kompyuters at bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng maayos na programs. Napakaraming maaaring pasukan ng isang programmer sa edukasyon, sa negosyo, construction, internet applications, at marami pang iba na ginagamitan ng komputer applications.

Mabuting magpatala sa isang kilalang job portal tulad ng PhilJobNet upang makasiguro na tunay ang trabahong iyong papasukan, para hindi ka mag-aksaya ng panahon at hindi masayang ang iyong pagsisikap.