Hindi maikakaila ang epekto ng pandemiya sa ating mga kabuhayan. Maraming namamasukan sa industriya ng transportasyon, retail, food and beverage, at turismo ang nawalan ng mga trabaho. Marami din ang naapektuhan sa ibang sining tulad ng entertainment, at sports. Nagsara rin ang maraming mga tanggapan tulad ng mga gym, casino at sinehan dahil ipinagbabawala ang pagtitipon.

Tumigil ang daloy ng Negosyo kaya tumigil din ang maraming mga trabaho.

Sa kabila nito ay may mga trabaho pa rin na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon. Narito ang ilan sa kanila:


Delivery Specialists

Isa na rito ang industriya ng delivery o pagpapadala ng mga paninda at iba’t ibang bagay. Dahil marami sa mga tao ang nananatili pa rin sa kanilang mga bahay, nangangailangan sila ng mga bagong empleyado upang punuan ang kakulangan ng mga tagapag ayos ng mga ipapadala (logistics personnel) at pati na rin ng mga taong maghahatid ng mga ito (delivery drivers/riders).

Online Course Creators

May mga organisyon na nagtuturo at lumilikha ng mga ginagamit sa pag-aaral online. Ang mga mag-aaral sa ngayon ay nag-aaral gamit ang internet kaya naman in-demand ang mga taong may alam sa paglikha ng mga online courses. Kasama rin dito ang mga trabahong may kaugnayan sa kaalaman at kasanayan tulad ng programming, graphic artists at iba pang kaalaman na magagamit para sa mga pag-aaral.

Grocery Personnel (at iba pang trabaho na may kinalaman sa industriyang ito)

Hindi maaaring mabuhay ang tao ng hindi kumakain at umiinom kaya naman ang mga trabahong kaugnay nito ay patuloy pa rin sa paglilingkod sa kanilang mga customer. Naghahanap pa rin sila ng mga bagong empleyado na makatutulong sa paglilingkod sa kanilang mga kliyente.

BPO at Offshore Contact Services (Chat Agent, Call Center Agents, etc.)

Isang industriya na hindi tumitigil sa paghahanap ng mga bagong empleyado ay ang industriya ng BPO [Business, Process, Outsourcing] at Offshore Contact Services.

Dahil marami pa rin sa mga kliyente ng mga kompanya sa ibayong dagat ang nagse-serbisyo sa kani-kanilang mga customers. Nangangailangan pa rin mga bagong empleyado upang makatulong sa kanilang pang araw- araw na Gawain. Tulad ng pagsagot sa mga katanungan tungkol sa kanilang produkto o serbisyo.

Isa na rito ang mga kompanya tulad ng Amazon. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga bagong trabahador sa kanilang Off Shore office na magse-serbisyo sa kanilang mga customer.

Halos kalahati ang nawala sa mga kompanyang naglalagay ng bagong job ads ngunit ang industriyang BPO ay patuloy na nagpo-post ng kanilang mga Job Ads. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng trabaho ngayon ay maari mo itong gawin na isa sa iyong pagpipilian.

Sa panahon ngayon, ang mahalaga ay huwag mawawalan ng pag-asa. Ituloy ang iyong paghahanap ng trabaho at subukin mo na magtanong at mag apply sa mga nabanggit na industriya. Kung sakaling kulang ang iyong kaaalaman at kakayahan, ay may magagawa ka upang maging karapat dapat. Magsanay at pagyabungin ang iyong kaalaman sa mga industriyang nabanggit.