Work from Home o Telecommuting ang isa sa hinahanap na trabaho ng karamihan sa ating mga kababayan ngayon. Lalo na kung may kakayahan at kagamitan din ang isang manggagawa upang magawa ito. Ang pandemiya ang naghikayat sa marami para gawin ito upang patuloy na maitaguyod ang sarili at ang pamilya.

 

Kilalanin natin ang mga *Work from Home jobs na mayroon ngayon~

  1. Virtual Assistant
  2. Call Center Agent
  3. Chat Support Representative
  4. Technical Support Representative
  5. Web Developer / Programmer / Coder
  6. Graphic Artist o Multi-media Artist / Digital Video Editor
  7. Medical Transcriptionist
  8. Social Media Professional
  9. Data Entry Agent
  10. Web Content Creator/Writer

 

*Ito ang mga trabaho na iyong maaaring pag-aralan o alamin kung paano ginagawa. Kinakailangan ng sapat na kaalaman, kakayahan o karanasan sa mga ito upang makapag-apply. Ilan lamang ito sa mga trabahong madalas na makita sa mga Job Ads ngayon sa iba’t ibang job portal tulad ng PhilJobNet.

Paano kung wala kang magagamit na computer?

Maaaring naiisip mo na halos lahat ng trabahong nabanggit ay nangangailangan ng computer.

Huwag mag-alala dahil may mga kompanya na nagbibigay o nagpapahiram ng kanilang mga gamit tulad ng computer at headset. Ang iba din ay nakakapagbigay ng internet allowance o mobile WIFI upang makapag trabaho sa bahay ang isang empleyado.

Naaisip mo rin marahil na kailangan ng tiyak at specialized na kaalaman ang pagtatrabaho sa bahay.

Paano naman kung wala ka pang sapat na kaalaman?

Hindi lamang ang pagdagdag ng kaalaman ang kailangang gawin. Kinakailangan mo muna magdesisyon na kailangan mo i-angat ang iyong kalagayan, kasanayan, kakayahan at isip.

Maaaring magsanay upang madagdagan ang iyong kaalaman at kasanayan. Pumili ng isang skill na iyong gustong pag-aralan na pasok din sa iyong mga interes. Halimbawa, kung mahilig ka sa video editing o di naman kaya ay programming, payamanin mo pa ang iyong kaalaman at gumawa ng mga ‘sample works’ upang maipakita ito sa mag Employer.

Siguraduhin mo din na angkop ang iyong kaalaman sa kasulukuyang kalakaran. Magsimula ka na ng pagbabasa ng mga impormasyon tungkol sa paghahanapbuhay sa bahay. Kung nais mong maging video editor ay simulan mo ng pagbabasa o panonood ng videos tungkol dito. Kung gusto mo naman maging coder ay kumuha ka na ng online courses na iyong maaaring umpisahan.

Kailangan ko ba magsalita o magsulat ng Ingles?

Oo. Sapagkat halos lahat sa mga trabahong ito ay nakikipag usap sa mga banyaga. Kinakailangan mo magsanay magsalita ng Ingles. Marahil ay marunong ka naman mag-ingles. Hindi mo pa lamang ito labis nagagamit sa pagtatrabaho. Kailangan mo lamang masanay at maging komportable sa pagsasalita nito.

Kung hindi pa sapat ang iyong kakayahan ay maaring mag-aral sa internet. Manood ng mga videos kahit ilang minuto lamang bawat araw. Magagamit mo ito sa job interviews at sa pakikipag usap sa mga kliyente ng iyong papasukang kompanya.

Hindi mo kailangang maging isang batikang manunulat ngunit kailangan mo matutong maglahad ng iyong nais sabihin sa isang propesyonal na paraan. Halimbawa, ang pagsusulat ng impormasyon sa Ingles na iyong natanggap mula sa isang kliyente upang magamit ng kompanya ito sa transaksyon.

Ano ang mga pumipigil sa iyo upang gawin ang mga nabanggit?

Marahil ay pinipigilan ka lamang ng iyong mga nakagawian. Kung ikaw ay nasanay na maghanap buhay sa opisina o sa tindahan ay mahirap isipin na maaari ka din makapaghanap buhay sa loob ng bahay.

Ang iba naman sa atin ay wala pang gamit tulad ng computer, internet connection at iba pa teknikal na pangangailangan. Nandiyan din ang hindi pagkakaroon ng maayos na kapaligiran, kawalan ng bentilasyon at kaayusan sa loob ng bahay.

Kung isa dito ang nagiging balakid, maari mo planuhin upang maisaayos ito upang maihanda ang sarili sa pagtatrabaho sa isang Work from Home setup. Maaring humiram ng kagamitan na kapalit na kabayaran at mayroon din na mga Co-Working spaces na nagbibigay ng wifi connection. Alamin mo din muna ang mga gamit at benepisyo na maaring ibigay ng isang Employer at baka makatulong sila sa’yo sa aspetong ito.

Tamang Pag-iisip ang labis na Kinakailangan

Ang pagbabago ng isip at ugali ay hindi magagawa sa isang araw lamang. Dahan-dahan, unti-unti, at makikita mo na magkakaroon ng mabuting pagbabago sa iyong buhay. Iwasan ang pagsabi sa isip mo na hindi mo ito kakayanin. Ang mahalaga lamang ay gustuhin mo ito at lahat ng iyong pag-aalinlangan ay mawawala rin habang ginagawa mo ang mga nararapat.

Ang pagtaguyod ng iyong pamilya sa krisis na ito ang una sa lahat ng mga bagay. Gumawa ng ng paraan upang matulungan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya.

Huwag mo bibigyan ng limitasyon ang iyong mga kakayahan. Tandaan mo na kapag inisip mo na hindi mo kaya, ay iyon nga ang mangyayari.

Kung magsisimula ka ngayon upang paunlarin ang iyong sarili, ay darating ang araw na magiging sapat ang na ito upang matanggap ka sa trabahong ito.