Lubhang malungkot na karanasan ang mawalan ng trabaho sa pinapasukang kompanya dahil sa kawalan ng parokyano at pagka lugi ng Negosyo. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nararanasan ito dulot ng pandemiya.

Natural lamang na malungkot ang isang tao na nawalan ng trabaho lalo na kung minahal niya ito. Kasunod nito ang pagkawala ng tiwala sa sarili at kawalan ng pag-asa. Ayon sa ilang mga eksperto, kapag nawalan ng trabaho ang isang tao ay nawawalan din siya ng ‘identity’ o pagkakakilanlan sa sarili kaya nakararanas siya ng pakiramdam ng kawalan.

Ang mga nakasanayan na gawain mula alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon ay ay parang nawala sa isang iglap. Nakakadagdag din dito ang pang hihinayang sa mga mabuting relasyon na mayroon ang isang empleyado sa kanyang mga kasamahan sa trabaho.

Harapin ang Katotohanan

Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Hindi rin tumigil ang ikot ng mundo dahil tuloy pa rin ang samut-saring gastusin araw-araw. Higit sa lahat, nawala rin ang regular sahod na natatangap dalawang beses sa isang buwan.

Ano nga ba ang dapat nating gawin kung tayo ang isa sa mga nawalan ng trabaho?

Alamin ang dahilan kung bakit hindi ka na kailangan sa trabaho. Ang nag-iisang dahilan sa panahon ngayon ay ang pandemiya. Maaring dahil dito ay nawalan kayo ng parokyano dahil ipinagbabawal ang mga pagtitipon sa mga lugar. Tanggapin ang sitwasyon. Dadaanan mo ang proseso ng pagkalungkot ngunit hindi mo kailangang magpagapi dito. Alalahanin mong may mga magagawa ka bilang indibiwal sa panahon na ito. Hindi madaling tanggapin ang pagkawala ng trabaho lalo na kung ito lamang iyong pinagkukuhanan na ikabubuhay. Palawakin ang pag-iisip. Unawain na ito ang kasalukuyan at katotohan na nangyayari sa ating paligid at panahon, Hindi lamang sa ating bansa kung hindi sa buong mundo. Nguni’t kahit sa panahon ng krisis ay nagkakaron ng mga oportunidad sa ibang larangan ng pamumuhay.

Ituon ang iyong atensiyon sa hinaharap. Habang kumilos sa kasalukuyan. Kung mananatili ka sa nakaraan ay hindi ka makauusad patungo sa inyong dapat na puntahan. Ang pagkawala ng iyong trabaho ay nakalipas na, at ang hinaharap ay nakasalalay sa mga bagay, desisyon at kilos mo sa kasalukuyan. Kaya maingat na pagpapasya at tuloy-tuloy na tamang kilos ang kailangan sa panahong ito. Buksan ang sarili sa mga posibilidad. May mga bagay dati na hindi mo nabibigyan ng pansin na maaari mo ng pagyabungin ngayon. Halimbawa, ang pag nenegosyo. Maaari kang magsaliksik tungkol sa Negosyo na iyong napupusuan at subukan na gawin ito lalo na kung maganda ang oportunidad upang kumita dito.

Iisa ang iyong nais na gawin sa ngayon, ang makahanap ng pang hanapbuhay- lahat ng uri ng pagkakakitaan ay marangal basta ito ay tapat at nakatutulong sa iba.

Alagaan ang kalusugan ng sarili at pamilya. Ito marahil ang panahon upang kilalanin ng mabuti ang iyong sarili at pamilya. Ang iyong mga gustong gawin bago pa man mangyari ang pandemya, ito ba ay ang pagpapatuloy ng pag-aaral o isa sa mga bagay na ito:
Pagpapalakas ng katawan? Pagpapayabong ng iyong relasyon sa iyong mga mahal sa buhay? Pagpapayaman ng iyong ispritwal na kalagayan? Kung ano man ito ay maaari mo na itong pagtuunan ng pansin, dahil nanatili tayo sa ating mga tahanan.

Pagbangon sa mga epekto ng Pandemiya

Marami sa iyong mga nais na gawin para sa sarili at para sa iba ay maari mo isa-alang alang sa ngayon. Maliban na lamang sa paglabas at sa malapitang pakikipag-ugnayan. Maaari mong gamitin ang internet upang magawa ang iyong mga nais na gawin. Hindi ito ang panahon ng pagiging mapili sa trabaho. Oo, maaaring mataas ang iyong katungkulan sa iyong dating pinapasukan ngunit kung may hanapbuhay na iyong maaaring pasukin sa ibang larangan, ay makabubuting maluwag mong tanggapin ang bagong pagkakataon na ito. Buhayin mo ang iyong ugnayan sa iyong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, dating kaklase, dating katrabaho, at kaibigan sa social media. Maaaring isa sa kanila ang makapagbigay sa iyo ng bagong trabaho na iyong masisimulan sa lalong madaling panahon. Ibukas din ang sarili sa iba’t ibang bagay sa iyong paligid na maaaring pagmulan ng iyong bagong hanapbuhay. Kung dati ay nasa industriya ka ng paglilingkod, tulad ng fastfood at restaurant, ay maaari mong pag-aralan naman ang industriya ng Business Process Outsourcing (BPO). Alamin mo lamang muna ang mga kailangan mong matutunan upang makapasok sa larangang ito. Unti-unti ay magiging sapat ang iyong kaalaman at kasanayan upang mapabilang dito.

Pagtibayin ang Katawan at Pag-iisip

Patuloy na pangalagaan ang iyong sariling kapakanan. Kumain ng masustansiyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Umiwas sa alak at iba pang bisyo. Mag-ehersisyo araw-araw at alagaan ang iyong pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, at panonood ng mga makabuluhang palabas na makaapagpapalago ng iyong isip at pagkatao. Alam mo ang mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo, gawin mo ito kahit na ilang minuto lamang araw-araw. Mabuti rin kung ito ay magagamit mo sa iyong paghahanap buhay sa ating bagong kalagayan.

Halimbawa, Masaya ka kapag nakikipag-usap sa iyong mga kaibigan sa social media gamit ang chat o video. Maaari kang magsanay upang maging isang chat agent na iyong magagamit sa pagtatrabaho. Isang mabisang paraan upang makapagsimula ay ang dahan-dahan na paggawa ng hakbang na makapaglalapit sa iyo sa iyong nais na matutunan o makamit. Halimbawa, kung gusto mo matutong magsalita ng Ingles, maaari kang magbasa ng libro, makinig ng audio, o manood ng isang bidyo tungkol dito sa loob ng sampung minuto bawat araw. Mapapansin mo sa paglipas ng panahon ay mas dumadalas ang iyong pag-aaral bawat araw. Ito ay magandang indikasyon na patungo ka sa mabuting pagbabago.

At kung susubok ka sa maghanap ng trabaho ay huwag panghihinaan ng loob. Alalahanin mo na maraming tao din ang naghahanap ng bagong mapapasukan at mapagkakakitaan. Kung sakaling hindi ka matanggap sa iyong unang subok ay huwag kang titigil sa pahahanap.

Hangad namin ang kabutihan ng lahat ng manggagawang Filipino. Maari ka na gumawa ng libreng JobSeeker account sa ating job portal sa PhilJobNet upang maging handa ka na rin bumangon sa panahon ng Pandemiya.