Magandang itanong mo ito sa iyong sarili lalo na sa panahon ngayon. Alalahanin na hindi ka nag-iisa. Milyun-milyong kapwa Filipino ang napapa isip din ngayon kung ano nga ba kalalagyan ng kanilang buhay pagkatapos ng pandemiyang ito.
Gusto mo bang maging maganda ang iyong kalagayan? Ikaw lamang ang makasasagot sa tanong na ito at hindi dapat isantabi ang tanong na ito. Ang iyong mga ginagawa araw araw ang magpapatunay nito.

 

Diskarte sa Pang araw-araw

Ang iyong mga ginagawa ba ay nakahilera sa iyong pang-araw araw na mga pangangailangan? Kung nabawasan ang iyong kita o di naman kaya’y nawalan ka ng trabaho. Naghahanap ka ba ng paraan upang masiguradong may pambili ka ng pagkain, pambayad sa upa at kung anu-ano pa?

 

Kung ikaw ay naapektuhan ng pandemiya sa ganitong paraan. Malungkot isipin sa simula nguni’t kailangan mong bumangon at magising na upang harapin ang katotohanan. Hindi lamang sa isang trabaho nagtatapos ang lahat. Binigay tayo ng lakas ng Maykapal upang maitaguyod ang ating sarili at ang mga minamahal sa buhay.

 

Gusto ko ba makabalik sa ‘Normal’ na Pamumuhay?

Kung ang sagot mo ay Oo, alamin mo na kung ano ano ang iyong mga maaaring pasukan na iba pang mga trabaho sa panahon ngayon. Itaguyod mo ang iyong sarili sa pagtingin sa iyong ibang abilidad. Halimbawa na lamang ay kung ikaw ay nakapag trabaho na bilang isang Cashier, at sa kasamaang palad at nagsara ang iyong dating pinapasukan.

 

Ang iyong trabaho ay hindi lamang sa pagbibilang ng pera. Kasama din diyan ang abilidad mo makipag usap sa mga tao. Maari mong gamitin ang ‘experience’ na ito upang makapag apply sa ibang trabaho tulad ng pagiging front desk receptionist o di naman kaya’y sa BPO- na maari din makapag bigay sa’yo ng maraming iba pang trabaho na may kinalaman sa pakikipag usap sa mga tao.

 

 

Ano ano ba ang iyong mga kakayahan?

Ilista ang mga ito sa isang papel o sa iyong ‘smartphone’. Mas mainam kung sa isang kwaderno upang hindi mo ito mawala.


Halimbawa: – Marunong akong magsalita ng Ingles. – May alam ako sa pakikitungo sa tao – Magaling ako sa Matematika – Magaling ako sa coding at html – Nakapagtrabaho ako ng dalawang taon bilang graphic designer atbp. Kapag naisulat mo na ang iyong mga kakayahan ay mas magiging madali para sa iyo ang paghahanap ng angkop na trabaho. Itapat mo ang iyong mga kakayahan sa mga trabaho na iyong maaaring pasukan lalo na sa panahon ngayon.


Ang susunod na hakbang ay ang pagsulat o pag-update ang iyong resume. Ilagay mo ang iyong mga bagong kaalaman na maaaring makatulong upang mapansin ka at bigyan ng pagkakataon upang makapanayam. Mas mapapadali ang iyong paghahanap ng trabaho kung magsasaliksik ka sa mga job portal tulad ng PhilJobNet. Dito ka makakakita ng mga trabahong naaangkop sa iyong kakayahan. Simulan ang iyong paghahanap ng trabaho ngayon.


Hangad namin na makatulong sa mga lahat ng uri ng mga Manggagawang Filipino.